Home

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. is a community development group registered with the Friendly Societies. With over 90 Shareholders, the 1st of which was taken in September 1995 this Co-op has been heavily involved in the promotion and development of the Geata Mór Theas, Eachléim and Fód Dubh areas of Gaeltacht Mhaigh Eo the Belmullet / Béal an Mhuirthead peninsula. Among the duties of Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile is administration of the local Scéim Sóisialta Tuaithe or Rural Social Scheme. Members of the community form the Voluntary Management Committee, who in turn higher a Development Manager to promote, organise and supervise personal and professional services and events for the community and visitors to Erris, Belmullet / Béal an Mhuirthead and the local area with special focus on the preservation of the Gaeltacht – caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge.

Recent Posts

Tionól Gaeltachta i nGaeltacht Iorrais 3-6 Iúil, 2014

Beidh cainteoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre ag cruinniú le chéile in Iorras idir 3 – 6 Iúil do Thionól Gaeltachta 2014 – féile bhliantúil de chuid Chonradh na Gaeilge a reáchtáiltear i gceantar Gaeltachta difriúil gach uile bhliain.

I measc na n-imeachtaí atá beartaithe d’aíonna an Tionóil i mbliana tá seisiúin cheoil, turas báid go hInis Gé, seimineár ar stádas Ghaeltacht Mhaigh Eo, tráth na gceist agus oíche shiamsaíochta de cheol, damhsa, scéalaíocht agus amhránaíocht ar an sean-nós le muintir an cheantair.

Fáilte roimh chách!

 

  1. Fógra Poist 2: Cúntóir Pleanála Teanga Comments Off
  2. Fógra Poist 1: Comhairleoir Pleanála Teanga Comments Off
  3. Mayo in Motion Walking June 2014 Comments Off
  4. ASSISTED EMIGRATION BLACKSOD BAY “THE TUKE FUND” Leave a reply
  5. Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig Comments Off
  6. Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig na hEachléime 2014 Comments Off
  7. Lá Fhéile Pádraig – Eachléim Comments Off
  8. Dhá dhuais bronnta ag Glór na nGael ar Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Comments Off
  9. Seachtain na gaeilge 2014 Comments Off