Home

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. is a community development group registered with the Friendly Societies. With over 90 Shareholders, the 1st of which was taken in September 1995 this Co-op has been heavily involved in the promotion and development of the Geata Mór Theas, Eachléim and Fód Dubh areas of Gaeltacht Mhaigh Eo the Belmullet / Béal an Mhuirthead peninsula. Among the duties of Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile is administration of the local Scéim Sóisialta Tuaithe or Rural Social Scheme. Members of the community form the Voluntary Management Committee, who in turn higher a Development Manager to promote, organise and supervise personal and professional services and events for the community and visitors to Erris, Belmullet / Béal an Mhuirthead and the local area with special focus on the preservation of the Gaeltacht – caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge.

Blacksod Bay Assisted Emigration of 1880’s Database is a database we created dedicated to the memory of the people of North West Mayo who emigrated to Canada and the United States in the years 1883-84 assisted by “The Tuke Fund”.

Please visit our Interactive page for the decendants of the above emigrants, Remembering the people of Erris, Achill and Newport West, County Mayo. “Our History is their history, and theirs is ours. By remembering the people who left we welcome back their descendants”

Official Wild Atlantic Way Experience
Official Wild Atlantic Way Experience
Pacáiste Oifigiúil ar Slí an Atlantaigh Fhiáin

Recent Posts

Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg do

 Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg do Limistéar Pleanála Mhaigh Eo Thuaidh

Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga, Gaeilge Iorrais ag lorg tairiscintí ó eagrais nó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le seirbhís a chur ar fáil trí chomhordú a dhéanamh ar thionscadal pleanála teanga.

Beidh an té/eagras a fhostófar ag obair faoi stiúir an choiste chun staid reatha na Gaeilge sa limistéar a mheas, plean teanga a ullmhú agus áiseanna a chruthú i gcomhpháirtíocht leis an gcoiste dá réir.

Tuilleadh eolais agus téarmaí tagartha ar fáil ó Gaeilge Iorrais f/ch Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. ach glaoch a chur ar 097- 85727 nó r-phost chuig Gaeilge Iorrais

 Seol iarratas mar aon le CV, roimh

5.00i.n. Dé hAoine 24ú Meitheamh 2016

chuig: “Tairiscint Taighde” Gaeilge Iorrais, f/ch Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo., An Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.  Teil: (097) 85727 Rphost: Gaeilge Iorrais

  1. Course Title: Boom Sprayer pesticide Application Comments Off
  2. Jive Lessons – Friday Nights Comments Off
  3. Seán Keane in concert in Mayo – Halla Naomh Bhreandáin, An Eachléim Comments Off
  4. Oscailt Halla Naomh Bhreandáin Comments Off
  5. TROUBLED BATCHELORS – 28/03/2016 @ 8:30 – Halla Naomh Bhreandáin Comments Off
  6. Do you want to stay in the Gaeltacht? Comments Off
  7. Blacksod Bay Emigration Exhibition Leave a reply
  8. Féile na hEachéime 2015 Comments Off
  9. Feachtas Gnóthaí as Gaeilge to begin in Erris this May. Bí linn. Leave a reply