An Ghaeltacht

Tá Ionad Deirbhile lonnaithe i gceartlár Ghaeltacht Mhaigh Eo. Labhraítear an Ghaeilge go forleathan sa limistéar oifigiúil Gaeltachta seo. Tá an bhunscoil áitiúil ag feidhmiú go hiomlán trí Ghaeilge agus is féidir seirbhís trí Ghaeilge a fháil sna gnólachtaí áitiúla. Tá clú agus cáil ar an gceantar Gaeltachta seo. Tagann na mílte scoláirí Gaeilge chuig an áit gach bliain chun an cultúr áitiúil a bhlaiseadh agus an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh.

Ionad Deirbhile is situated in the heart of the Mayo Gaeltacht. Irish is widely spoken in this officially designated Irish speaking region. The local primary school is conducted through the medium of Irish and you can avail of services through Irish in local businesses. This Gaeltacht area is very well known. Thousands of Irish students descend on the area each year to taste the local culture and learn the Irish language.