Oscail Do Bhéal

Bhí Seosamh McAodha an tAire Stáit ag Ranna an Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (le freagracht speisialta air maidir le Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha) linn inniu in Ionad Deirbhile to officially launch the ‘Oscail Do Bhéal’ campaign to begin in Erris this March.

“Nuair a thagann an crú ar an táirne níl le déanamh agat ach do Bhéal a Oscailt”

Ever wished to speak Irish more often or even thought ‘Is breá liom an Ghaeilge,’ ‘I wish I could speak it.’ “Ach” bíonn i gconaí ach….‘Where do I start?’ agus ‘Cá bhfuil an Ghaeilge?’

Well we have a solution for you!

A new, exciting and innovative campaign, ‘Feachtas Oscail do Bhéal’ is being launched in Erris mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2015 (1 – 17 Márta), chun cuidiú le daoine an Ghaeilge atá acu a úsáid. No more excuses!

40 businesses and organisations in Béal an Mhuirthead agus Paróiste na Cille Móire displaying the póstaer and stickers for ‘Oscail do Bhéal’ are taking part. Buail isteach agus see what it’s all about. Cuirfear céad míle fáilte romhat as Gaeilge.

We have devised a sticker system as Gaeilge, so that you’re 100% cinnte go bhfuil fáilte roimh an nGaeilge, deis agat an Ghaeilge a úsáid agus fios agat faoi chumas teanga an duine eile.

Anuas ar seo, there are two prizes up for grabs ar Lá Fhéile Phádraig ag Paráid Bhéal an Mhuirthead! Duais for the float is fearr at incorporating the ‘Oscail do Bhéal’ campaign, duais eile for the organisation who embraces and promotes the ‘Oscail do Bhéal’ campaign best throughout their company for the duration of Seachtain na Gaeilge (1-17 Márta).

Don dhá chomórtas ‘sé an duais ná €100 in airgead tirim agus Irish language business support to the value of €300 (aistriúchán, traenáil foirne, srl).

So be on the look out for others wearing stickers ‘Labhair Gaeilge Liom’ agus bí ag caint leo. Beidh greamán (nó sticker) á chaitheamh ag oibrithe sna háiteanna atá rannpháirteach – dath glas, nó oráiste nó dearg – chun their ability sa Ghaeilge a chur in iúl. Mar a deir an seanfhocal ‘aithníonn Gaeilgeoir Gaeilgeoir eile.’
But it gets better, you can choose your own sticker from participating businesses and take part yourself.

So get your greamán féin, oscail do bhéal, úsáid do chuid Gaeilge, coinnigh ort – fiú má tá tú neirbhíseach. There aren’t any gardaí gramadaí here! Give it a go, you know you want to – as Gaeilge.

Má labhraíonn muid an Ghaeilge, mairfidh sí.

Tá todhchaí na Gaeilge sa cheantar seo ag brath ortsa agus orainne.