Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg do

 Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg do Limistéar Pleanála Mhaigh Eo Thuaidh

Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga, Gaeilge Iorrais ag lorg tairiscintí ó eagrais nó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le seirbhís a chur ar fáil trí chomhordú a dhéanamh ar thionscadal pleanála teanga.

Beidh an té/eagras a fhostófar ag obair faoi stiúir an choiste chun staid reatha na Gaeilge sa limistéar a mheas, plean teanga a ullmhú agus áiseanna a chruthú i gcomhpháirtíocht leis an gcoiste dá réir.

Tuilleadh eolais agus téarmaí tagartha ar fáil ó Gaeilge Iorrais f/ch Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. ach glaoch a chur ar 097- 85727 nó r-phost chuig Gaeilge Iorrais

 Seol iarratas mar aon le CV, roimh

5.00i.n. Dé hAoine 24ú Meitheamh 2016

chuig: “Tairiscint Taighde” Gaeilge Iorrais, f/ch Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo., An Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.  Teil: (097) 85727 Rphost: Gaeilge Iorrais

Course Title: Boom Sprayer pesticide Application

Successful applicants will receive a QQI level 5 Certificate in Boom Sprayer Pesticide Application

Description: The purpose of this award is to equip the learner with the knowledge, practical skill and competence to apply pesticides using a boom sprayer in accordance with safe practices.

Duration: Friday 13th May & Friday 20th May 2016
Time: 9.30am to 4.30pm
Location: Halla Naomh Bhreandáin, An Eachléim, Co. Mhaigh Eo

Requirements: Participants must bring PPE – masks, overalls, gloves, safety boots and hi vis jacket on the 20th May.

60% is practical and 40% is theory made up of 10 short questions.

Maximum number of people:10
Price:€200

To book your place please call 097 85727 or email eolas@ionaddeirbhile.ie

No training is given on Knapsack Pesticide Spraying on the Boom course, but participants would be covered to use a Knapsack sprayer, but ONLY for your own private use. If one is to use a Knapsack sprayer for professional purposes, a Knapsack sprayer course would have to be undertaken

Seán Keane in concert in Mayo – Halla Naomh Bhreandáin, An Eachléim

Seán Keane will be performing a concert in Halla Naomh Bhreandáin, An Eachléim, Co. Mhaigh Eo, Blacksod, Co. Mayo on Saturday the 13th August 2016.

To be in with a chance of winning 2 free tickets

1. Like Halla Naomh Bhreandain Facebook Page https://www.facebook.com/HallaNaomhBhreandain/
2. Like & Share the competition post
3. Comment your favourite Seán Keane song title

Oscailt Halla Naomh Bhreandáin

Do you want to stay in the Gaeltacht?

The winds of change are blowing through the Gaeltacht since 2012. Haven’t you heard? Chun fanacht sa Ghaeltacht agus chun ár stádas Gaeltachta a choinneáil, beidh orainn a léiriú go bhfuil iarrachtaí ar siúl againn an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn, de réir Acht nua Gaeltachta 2012.

What does this mean for us in the Mayo Gaeltachtaí?

This new Gaeltacht legislation (Acht na Gaeltachta 2012) signals a departure from the historic emphasis on geographic boundaries and puts the onus on each Gaeltacht community to decide for themselves (i) whether they want to remain in the Gaeltacht (ii) and if so, whether they want to come together to prepare and implement an Irish language development plan for their area. Beidh stádas Gaeltachta ag brath ar na critéir sin, seachas ar limistéir thíreolaíochta amháin as seo amach. Furthermore, Aire na Gaeltachta now has the power to withdraw Gaeltacht status from an area if the community don’t fulfil their requirements under this new legislation. If, for example, they don’t submit their language development plan when asked. Mar sin féin, tá i bhfad níos mó i gceist leis seo ná pleananna teanga agus staitisticí teanga amháin. Acht na Gaeltachta also presents enormous opportunities for each community to direct, promote and sustain their linguistic and Gaeltacht future on their own terms. 

So how does this actually work?

The Mayo Gaeltacht has been divided into 3 separate language planning areas (i) Maigh Eo Thuaidh (Iorras) (ii) Maigh Eo Thiar (Acaill) (iii) Tuar Mhic Éadaigh has been coupled with Dúiche Sheoigheach i gCo. na Gaillimhe.

Did you know that approximately 19% of the Gaeltacht is located in county Mayo? 10,886 people live in these areas according to Census 2011, which represents roughly 11% of the entire Gaeltacht population. Is teanga bheo labhartha í an Ghaeilge fós i gceantair áirithe i gcontae Mhaigh Eo.

An interim working group has recently been formed in the Maigh Eo Thuaidh area under the guidance of an independent language planning specialist, an Dr Laoise Ní Dhúda. 7,575 people or 70% of the Mayo Gaeltacht population live in this area, which spans from Fód Dubh to Béal Deirg, Ceathrú Thaidhg to Dumha Thuama and everywhere in between. The aim of this group is to begin preliminary discussions and preparatory work required for Acht na Gaeltachta in North Mayo. Their overall goal is to maintain and develop North Mayo as a thriving Gaeltacht area. Instead of sitting back and expecting linguistic miracles to happen without any change, representatives from each parish in this Gaeltacht area decided to get the ball rolling themselves. They hope that you’ll be happy to join them on this journey. Tá todhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta i Maigh Eo Thuaidh ag brath ortsa agus orainne. At the end of the day, the future of the Irish language and the North Mayo Gaeltacht depends on you and me.

This group believes in a positive future for the North Mayo Gaeltacht. We are all well versed in the linguistic, cultural, social, educational, economic and associated benefits of the Irish language and Gaeltacht status – or are we?
Céard is fiú dúinn an Ghaeilge agus ár stádas Gaeltachta?
Should we try to maintain our Gaeltacht status?
An gcoinneoidh muid an Ghaeilge agus an Ghaeltacht slán?
Will we secure the Irish language and our Gaeltacht area for future generations?
Can we afford to let our Gaeltacht status go? What do you think?
Is féidir leatsa difríocht mhór a dhéanamh ach is féidir linne, le chéile, an t-uafás a bhaint amach má sheasann muid le chéile.

Tá rogha le déanamh ag gach duine anois. So it really is decision time for every person living in the North Mayo Gaeltacht, tá uair na cinniúna buailte linn. We’ve reached a point of historic significance regarding our Gaeltacht status and there can be no turning back.

What can you do? Whether you’re young or old, a parent, a committee member, a cainteoir dúchais, or a concerned member of the community, we ask you to déan do mhachnamh féin, have a think about this and decide what you want. Please also come along to our public meeting in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead on Wednesday 4th November 2015 at 8pm and have your say. Fáilte roimh gach duine. You can email us at gaeilgeiniorras@gmail.com chun breis eolais a fháil nó chun spéis a chlárú linn.

Bí linn ar mhaithe le ár gceantar agus ár dteanga.
Bíodh misneach againn, is linne an rogha agus is linne an Ghaeltacht.
Together we have the power to secure a positive future for our Gaeltacht.

Organisations and community groups from North Mayo have been officially invited to submit applications to Údarás na Gaeltachta before 22.11.2015 to become the lead organisation responsible for language planning in North Mayo.

Feachtas Gnóthaí as Gaeilge to begin in Erris this May. Bí linn.

Beatha teanga í a labhairt – a language lives by being spoken.
 

With this in mind, albeit with a modern twist, Feachtas ‘Gnóthaí as Gaeilge’ is to be launched in Erris this May.

 

Tá deis againn anois to build on the enormous success and experience of Oscail do Bhéal, nuair a d’éirigh linn tús iontach a chur le hathbheochan na Gaeilge sa cheantar.

 

Tá muid ag leanúint ar aghaidh leis an smaoineamh céanna – Oscail do Bhéal (.i. úsáid do chuid Gaeilge), ach an uair seo beidh an fócas ar chomhrá Gaeilge in eagraíochtaí éagsúla.

 

Over the coming weeks, participating businesses and organisations in Erris will be busy preparing short but fun filled voice recordings as Gaeilge. Their brief is to make a short spraíúil taifead as Gaeilge which is unique to their business and based on gnáthchomhrá Gaeilge – almost like an advertisment as Gaeilge – so that customers and muintir na háite will have a better idea of how to déan their gnóthaí as Gaeilge san eagraíocht sin.

 

The aim is to have some fun leis an gcomhrá Gaeilge, maybe pick up some Gaeilge along the way, have a chuckle at the intended jokes and even déan do ghnóthaí féin as Gaeilge the next time that you visit that place.

 

Tá an Ghaeilge beo beathach in Erris ach ba mhaith linn a léiriú níos soiléire go bhfuil fáilte mhór roimh an nGaeilge sa cheantar, an dea-scéal a scaipeadh that there are plenty of chances to oscail do bhéal and also chun aitheantas and well deserved publicity a fháil for participating businesses and organisations on local and social media.

 

If you or your organisation would like to get involved, please get in touch with us, cuirfear fáilte is fiche romhat.

 

New recordings will be uploaded to Ionad Deirbhile’s Facebook page each week. So keep an eye out on our page for regular updates. The top 5 recordings as Gaeilge which get the most ‘likes and shares’ on Facebook will be played on the Tommy Marren radio show. So go on, give Gaeilge a go. Má labhraíonn muid an Ghaeilge, mairfidh sí.

 

For more information on this campaign, our upcoming comhrá classes, our lón Gaeilge uair sa mhí, keep an eye on our Facebook page at Ionad Deirbhile or our webpage ionaddeirbhile.ie.