Do you want to stay in the Gaeltacht?

The winds of change are blowing through the Gaeltacht since 2012. Haven’t you heard? Chun fanacht sa Ghaeltacht agus chun ár stádas Gaeltachta a choinneáil, beidh orainn a léiriú go bhfuil iarrachtaí ar siúl againn an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn, de réir Acht nua Gaeltachta 2012.

What does this mean for us in the Mayo Gaeltachtaí?

This new Gaeltacht legislation (Acht na Gaeltachta 2012) signals a departure from the historic emphasis on geographic boundaries and puts the onus on each Gaeltacht community to decide for themselves (i) whether they want to remain in the Gaeltacht (ii) and if so, whether they want to come together to prepare and implement an Irish language development plan for their area. Beidh stádas Gaeltachta ag brath ar na critéir sin, seachas ar limistéir thíreolaíochta amháin as seo amach. Furthermore, Aire na Gaeltachta now has the power to withdraw Gaeltacht status from an area if the community don’t fulfil their requirements under this new legislation. If, for example, they don’t submit their language development plan when asked. Mar sin féin, tá i bhfad níos mó i gceist leis seo ná pleananna teanga agus staitisticí teanga amháin. Acht na Gaeltachta also presents enormous opportunities for each community to direct, promote and sustain their linguistic and Gaeltacht future on their own terms. 

So how does this actually work?

The Mayo Gaeltacht has been divided into 3 separate language planning areas (i) Maigh Eo Thuaidh (Iorras) (ii) Maigh Eo Thiar (Acaill) (iii) Tuar Mhic Éadaigh has been coupled with Dúiche Sheoigheach i gCo. na Gaillimhe.

Did you know that approximately 19% of the Gaeltacht is located in county Mayo? 10,886 people live in these areas according to Census 2011, which represents roughly 11% of the entire Gaeltacht population. Is teanga bheo labhartha í an Ghaeilge fós i gceantair áirithe i gcontae Mhaigh Eo.

An interim working group has recently been formed in the Maigh Eo Thuaidh area under the guidance of an independent language planning specialist, an Dr Laoise Ní Dhúda. 7,575 people or 70% of the Mayo Gaeltacht population live in this area, which spans from Fód Dubh to Béal Deirg, Ceathrú Thaidhg to Dumha Thuama and everywhere in between. The aim of this group is to begin preliminary discussions and preparatory work required for Acht na Gaeltachta in North Mayo. Their overall goal is to maintain and develop North Mayo as a thriving Gaeltacht area. Instead of sitting back and expecting linguistic miracles to happen without any change, representatives from each parish in this Gaeltacht area decided to get the ball rolling themselves. They hope that you’ll be happy to join them on this journey. Tá todhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta i Maigh Eo Thuaidh ag brath ortsa agus orainne. At the end of the day, the future of the Irish language and the North Mayo Gaeltacht depends on you and me.

This group believes in a positive future for the North Mayo Gaeltacht. We are all well versed in the linguistic, cultural, social, educational, economic and associated benefits of the Irish language and Gaeltacht status – or are we?
Céard is fiú dúinn an Ghaeilge agus ár stádas Gaeltachta?
Should we try to maintain our Gaeltacht status?
An gcoinneoidh muid an Ghaeilge agus an Ghaeltacht slán?
Will we secure the Irish language and our Gaeltacht area for future generations?
Can we afford to let our Gaeltacht status go? What do you think?
Is féidir leatsa difríocht mhór a dhéanamh ach is féidir linne, le chéile, an t-uafás a bhaint amach má sheasann muid le chéile.

Tá rogha le déanamh ag gach duine anois. So it really is decision time for every person living in the North Mayo Gaeltacht, tá uair na cinniúna buailte linn. We’ve reached a point of historic significance regarding our Gaeltacht status and there can be no turning back.

What can you do? Whether you’re young or old, a parent, a committee member, a cainteoir dúchais, or a concerned member of the community, we ask you to déan do mhachnamh féin, have a think about this and decide what you want. Please also come along to our public meeting in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead on Wednesday 4th November 2015 at 8pm and have your say. Fáilte roimh gach duine. You can email us at gaeilgeiniorras@gmail.com chun breis eolais a fháil nó chun spéis a chlárú linn.

Bí linn ar mhaithe le ár gceantar agus ár dteanga.
Bíodh misneach againn, is linne an rogha agus is linne an Ghaeltacht.
Together we have the power to secure a positive future for our Gaeltacht.

Organisations and community groups from North Mayo have been officially invited to submit applications to Údarás na Gaeltachta before 22.11.2015 to become the lead organisation responsible for language planning in North Mayo.

Genealogy on a Shoestring

This workshop is open to all interested in learning about genealogical research for beginners. It outlines the various available resources on the internet and the local history of the area utilised by Rosemarie Geraghty throughout her work on the Blacksod Bay Emigration Project – the Tuke Assisted Emigration of 1883-1884 from Blacksod Bay to Boston & Quebec. www.BlacksodBayEmigration.ie

May 2nd 2015     

Join us for an overview of the genealogical resources utilised during the Blacksod Bay Emigration Project, including a wide variety of free online resources. Have you relatives who emigrated in 1883-1884 from Ireland. Are your ancestors originally from County Mayo? This workshop will help you discover your roots.

“Our history is their history and theirs is ours. By remembering the people who left we welcome back their descendants” Rosemarie Geraghty SST Paróiste na Cille Móire

Registration: The public should register by emailing Rosemarie to reserve a space.

Cost: €4 including Tea / Coffee and homemade scone.

Location: Ionad Deirbhile Heritage Centre, An Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo, Éire, Ireland.

Time: 14:00 – 16:00

Additional Information

Workshop Topics:

  1. Introduction to Blacksod Bay Emigration Project
  2. Research conducted to date
  3. Summary of free sources
  4. Group discussion on own experiences and helpful sources

www.BlacksodBayEmigration.ie has already helped numerous descendants engage with their ancestor’s story and discover their heritage. Some have already returned to Blacksod. Will your family be the next to discover their roots and feature on our descendant’s website? https://blacksodbayemigration.wordpress.com/

 

An bhfuil suim agat píosa Sean Nós a fhoghlaim!??

Bhuel, beidh ranganna ag tosú in Ionad Deirbhile le Daithí Ó Gallachóir an tseachtain seo chugainn, ar an Luan (16/02), ag 6.30 i.n! Tá fáilte roimh gach duine (óg nó sean) agus is féidir le éinne é a dhéanamh! Tá sé saor in aisce, mar sin níl le déanamh agat ach do bhróga damhsa a chaitheamh! smile emoticon Is deis iontach é do chuid Gaeilge a chleachtadh le do chlann nó le chairde, bígí linn ar an Luan le haghaidh ‘Damhsa le Daithí’!!

Ostach / Runaí á lorg ar Scéim CE FAS Deadline Jan 2015

Tá Ostach / Runaí á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. Ar scéim CE FAS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir Gaeilge lonnaithe in Ionad Deirbhile ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo.

An Post:
• Scileanna maithe cócaireacht – Good cooking skills
• Scileanna maithe cumarsáide – Good communication skills
• Obair riaracháin ar thógraí
• Réiteach do Ranganna, cúrsaí, imeachtaí
• Freastal ar fiosruithe custaiméirí / teileafón
• Glantacháin oifig
• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn agus ag tacú le dul chun cinn an Chomharchumainn
• Tá cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge lárnach i bhforbairtí an Chomharchumainn

Cáilíochta:
• Gaeilge maith
• Scileanna maithe ríomhaireachta
• Scileanna Riaracháin
• Scileanna maithe cumarsáide
• Scileanna gréasán

How To Apply
Step 1) Contact Employment Services Offices to check your eligibility and to apply for this vacancy. Job Reference Number will be required. Job Ref. ES-898754

Step 2) When Step 1 has been completed please contact FÁS Employment Services Office, Riverside, Church Road, Ballina, Co. Mayo 096-24017

Contact arrangements must be followed exactly as stated by the employer as they are the preferred method of contact.

Employer;
Iorras Domhnann
The Docks
Belmullet
Co. Mayo

Phone
097 81500

Fax
097 81501

Email
iorrasdomhnann@gmail.com