Folúntas Co-Ordaitheoir Teanga

Language Co-OrdinatorComharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

Tá Co-Ordaitheoir Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanáil teanga i gceantar feidhme an chomharchumainn. Is conradh 9 mhí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i mí Feabhra 2014. Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú i gceantar na hEachléime.

An Post:        

 • Beidh réimse na pleanála teanga agus feidhmiú Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge lárnach;
 • Déileáil le heagraíochtaí áitiúla chun a bplean teanga féin a fheidhmiú;
 • Siollabais a scríobh a cabhraíonn le na heagraíochtaí áitiúla níos mó Gaeilge a úsáid;
 • Reáchtálfar ranganna Gaeilge & ciorcal comhrá go seachtainiúil;
 • Aiseolas agus smaointe a cabhróidh leis an gcomharchumann an scéim píolóta a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Cáilíochtaí:  

Duine le taithí phraiticiúil agus cáilíocht 3ú leibhéal sa Ghaeilge nó sa mhúinteoireacht acu.

 • Ba cheart cáilíocht sa Ghaeilge a bheith ag iarrthóirí agus/nó Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) Leibhéal C1.
 • Taithí phraiticiúil ag múineadh daoine fásta.
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáid, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, scríofa agus labhartha.

 

 

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 27 Nollaig 2013 chuig an seoladh thíos.

 

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Folúntas Bainisteoir Forbartha

Development Managers Position Available

Tá Bainisteoir Forbartha á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile le tréimhse saoire máithreachas a chlúdach.  Is conradh 6 mhí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i mí Feabhra 2014. Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú i gceantar na hEachléime.

An Post:        

 • Riaradh a dhéanamh ar obair an Chomharchumainn;
 • Plean forbartha an Chomharchumainn a fheidhmiú;
 • Déileáil le heagraíochtaí áitiúla pobail agus Stáit;
 • Tionscnaimh & Féilte áitiúla a chomhordú agus a bhainistiú;
 • Plé le forbairtí / tograí pobail atá ar siúl sa cheantar;
 • Cuidiú le riaradh scéimeanna pobail atá lonnaithe sa cheantar;
 • Beidh réimse na pleanála teanga agus feidhmiú Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge lárnach i bhforbairtí agus clár oibre an Chomharchumainn.

 

Cáilíochtaí:  

Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí mhargaíochta atá ag teastáil.  Bheadh cáilíocht tríú leibhéal in ábhar gnó / forbairt pobail ina bhuntáiste.

 • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, scríofa agus  labhartha.
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáid, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 • Beidh taithí sa réimse fhorbartha pobail áitiúil, náisiúnta agus deonach cabhrach don post seo.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 27 Nollaig 2013 chuig an seoladh thíos.

 

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Cuireadh Invitation

Ba mhór ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile cuireadh a thabhairt duit chuig an Oscailt Oifigiúil Páirc Spraoi na hEachléime á n-oscailt ag an Aire Michael Ring.

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile would like to invite you to the
Official Opening of the Eachléim Playground by Minister Michael Ring.

In Ionad Deirbhile, Eachléim.

Dé hAoine 22ú Samhain ag 3 i.n.
Friday 22nd November at 3 pm

Tuilleadh Eolais
Further Information
Jacqui D. Uí Mhonacháin, eolas@ionaddeirbhile.ie, 097 85727
Ionad Deirbhile, Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

 

 

Rásaí na gCurrachaí & Lá Spraoi – Currach Races & Family Fun Day

Ba mhór ag Féile na hEachléime cuireadh a thabhairt duit teacht ag
Rásaí na gCurrachaí & Lá Spraoi, An Fód Dubh 2013.

We would like to invite you to attend Blacksod Currach Races & Family Fun Day 2013.

Beidh 6 rás currach ar an lá & go leor cluichí ar an trá.

Rás Dúbailte Fir
Rás Dúbailte Mná
Rás Dúbailte F-18
Rás Thriarach Fir
Rás Thriarach Mná
Rás Thriarach F-18
Tarraingt Téide
Rás na Málaí
Preabchaisleán
Fleá Fhulachta
Comórtas Caisleáin gaineamh

There will be 6 currach races on the day & plenty of beach games.

Men’s Doubles
Ladies Doubles
U – 18 Doubles
Men’s Triples
Ladies Triples
U – 18 Triples
Tug of war
Sac Race
Bouncy Castle
BBQ
Sandcastle competition

Tuilleadh eolais 097 85727 nó eolas@ionaddeirbhile.ie

Coláiste UISCE – Scoláireachtaí do Dhéagóirí na Gaeltachta

Tá maoiniú faighte ag Coláiste UISCE ó Roinn na Gaeltachta chun cúrsa ceannaireachta úrnua a reáchtáil atá go hiomlán dírithe ar dhéagóirí na Gaeltachta agus déagóirí le sárlíofacht sa Ghaeilge.

Tá an cúrsa ceannaireachta seo ar siúl i gColáiste UISCE an samhradh seo, ón 31 Iúil go 14 Lúnasa 2013.

Is deis í seo do dhéagóirí na Gaeltachta scileanna i ngníomhaíochtaí eachtraíochta agus uisce a fhoghlaim ina dteanga dúchais. Chomh maith leis sin, beidh scoláirí an chúrsa ag glacadh páirt i gceardlanna atá dírithe ar scileanna ceannaireachta, forbairt phearsanta, scileanna cinnireachta teanga, maraon le scannánaíocht agus teicneolaíocht trí Ghaeilge.

A bhuíochas le maoiniú ó Roinn na Gaeltachta, tá páirt-scoláireachtaí maithe (idir 33% agus 50%) ar fáil do dhaoine ar spéis leo freastal ar an gcúrsa iontach seo.

Cúrsa Ceannaireachta L1 pdf

Má tá aithne agat ar aon duine atá feiliúnach don chúrsa seo nó aon duine a bhfuil spéis acu i scoláireacht don chúrsa, bheinn buíoch díot dá ndéarfá leo teagmháil a dhéanamh le Antaine ag antaine@uisce.ie

http://uisce.ie/

Turas Treoraithe Oileáin Inis Gé le Michael Gibbons * Guided Tour of the Inishkea Islands with Michael Gibbons

Trip to the IslandsTá cúpla oileán álainn amach ón gcósta gur fiú cuairt a thabhairt orthu, ina measc tá Inis Gé Theas & Inis Gé Thuaidh. Tá saibhreas stair agus seandálaíocht ag baint leo. Le breis is tríocha bliain ag taiscéal Éireann tá sé de chumas ag Michael Gibbons turas treoraithe suimiúla den chéad scoth a chur ar fáil. Is scríbhneoir, craoltóir, sléibhteoir agus ceann de na seandálaí is mó in Éirinn é. Is turas suimiúil, suaimhneach é an turas seo go gcuimhneoidh tú go deo, lán le scéalta béaloideas faoin saol a bhí ann fadó.

Off the coast to the West lie the beautiful and tranquil islands of Inishkea North & South. The islands are steeped in history and are well worth a visit. With over 30 years exploring Ireland Michael Gibbons delivers the most interesting walking and cultural itineraries that Ireland has to offer. He is one of Ireland’s leading field archaeologists, a writer, broadcaster and mountaineer. This fascinating, peaceful and memorable guided tour will stay with you forever, filled with stories of the past.

Dáta Date:
20th July 2013  * 20/07/13

Turas Trip 1         11:00 – 3:30pm
Turas Trip 2         12:00 – 4:30pm
Turas Trip 3         1:00 – 5:30pm
Turas Trip 4         2:00 – 6:30pm

Ag fágáil Leaving :

Cé an Fhóid Duibh Blacksod Pier
An Fód Dubh Blacksod
Co. Mhaigh Eo  Co. Mayo

Costas Price €35 per person

Tabhair picnic i mbosca lóin libh Bring a packed lunch with you

 097 85727 or eolas@ionaddeirbhile.ie

Campa Samhraidh, Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

(Primary School 6 – 14yrs)Páistí Bunscoile 6 – 14 bln
(Primary School 6 – 14yrs)
10 – 3pm

Dátaí / Dates
29/07/13 – 02/08/13
19/08/13 – 23/08/13

Déan teagmháil le Liam ar 097 85727 nó teanga@ionaddeirbhile.ie

 

(Pre School – 3-6 yrs) Páistí Réamh Scoile – 3-6 bl
(Pre School – 3-6 yrs)
10 – 2pm

Dátaí / Dates
15/07/13 – 19/07/13
06/08/13 – 10/08/13

Déan teagmháil le Liam ar 097 85727 nó teanga@ionaddeirbhile.ie

An Irishman’s Diary

 

Thu, Dec 6, 2012, 00:00 http://www.irishtimes.com/debate/an-irishman-s-diary-1.1312

One of the more picturesque events of next year’s Gathering, surely, will be the opening of a commemorative garden on the shores of Blacksod Bay, Co Mayo.

The garden will honour emigrants who left that beautiful, if economically desolate, part of Ireland in the late 19th century. But although emigration was all-too-common in the area then, the particular event being commemorated was unique in several respects.

When the first 350 people left Blacksod in March 1883, for example, an Irish Times correspondent noted that the scene lacked “the usual display of grief and sorrowful leave-taking” on such occasions.

The reason, in part, may have been that whole families were going together, one of the stipulations of a fund that was paying their fares to Boston and Quebec. On this occasion, at least, there was no need for American wakes, at which parents said goodbye to children they would never see again.

Another principle of the scheme, officially anyway, was that nobody would be forced to go. The fund had been set up in the wake of the Arrears Act of 1882, which allowed for cancellation of outstanding rents. Even so, financial circumstances for many in the “congested districts” remained dire.

As he watched the steamer leave the bay, the IT reporter was in no doubt that this and subsequent migrations would improve the lot both of those who left and those who stayed. “At all events one desirable end will have been attained,” he wrote, “the abolition of many holdings of five and six acres of sterile, boggy land, upon which the people dwelt in wretchedness and dirt.” There was no shortage of take-up, anyway. Between 1883 and 1884, some 3,297 emigrants sailed from Blacksod, mostly for Boston. It is hoped some of their offspring will now return for the opening of the Garden of Remembrance, and a series of related events in late July next, organised around the local Ionad Deirbhile Heritage Centre.

Background circumstances aside, the Blacksod emigrations were also unusual for the manner of departure. Although the bay was then, as it remains, of the best natural anchorages in Europe, it had no quayside from which passengers could embark.

Instead, emigrants had to be taken out in rowboats and other smaller vessels to the deeper water where the main ship awaited.

But what may give an added poignancy to next year’s commemorations is that, at the end of the 19th century, thanks to its natural advantages, Blacksod Bay appeared poised for maritime greatness.

During the first decade of the 20th century, it was mooted as the terminus of a new shipping route that would, as one commentator put it, “make Ireland the highroad of traffic between Canada and the United Kingdom and between the Eastern and Western Worlds”.

Galway was in the running too. But by 1911, Blacksod Bay was favourite for a scheme that would have seen Liverpool ousted not just as the transatlantic departure point for British passenger traffic, but for Scandinavia too. With the provision of rail ferries from Holyhead, it was even predicted that, soon, Londoners would leave Euston Station and not have to set foot outside their carriages until Mayo.

In November 1913, newspapers reported that construction of the harbour at Blacksod Bay would almost certainly commence in the new year and that, in the words of a former local MP, its effects on world commerce would outdo “the Panama Canal”.

As late as 1915, although construction still hadn’t started, the British Royal Academy featured designs of a magnificent Blacksod Bay Railway Terminus, to be built on a reef jutting into the harbour, from where passengers would board the world’s largest liners.

But events on mainland Europe had by then taken an unfortunate turn. And even though war gave Blacksod Bay another chance to demonstrate its worth – the North Atlantic Fleet anchored there – time and tide was running out on the need for express shipping lanes between Britain and its “colonies”.

The Blacksod Bay commemorative events will take place between July 21st and 27th next, and you can find out more from ionaddeirbhile.ie. Further down the west coast, meanwhile, and slightly later in the summer, the island of Inis Mór will be also hosting a new event, in this case literary.

It follows a meeting in Galway last week, advertising which (Irishman’s Diary November 29th) we lamented that, almost alone of his generation of writers, Liam O’Flaherty did not have a summer school or festival in his honour. No longer. The first annual Liam O’Flaherty Weekend is now tentatively scheduled to take place some time around August 28th, his birthday.

Blacksod Bay Emigration 1883 – 1884

Article re Emigration from North West Mayo in 1883 - 1884

Assisted emigration from Ireland to Boston & Quebec.

Long eisimircigh Cuan Fód Dubh Blacksod Bay Emigration Ships 1883-84

Tóstal Iorras, The Gathering Festival in Erris, along with Ionad Deirbhile Heritage Centre, Eachléim, An Fód Dubh, Blacksod are marking the “Assisted Emigration” of the 1880s with a re-enactment walk from Béal an Mhuirthead, Belmullet to An Fód Dubh, Blacksod on the 24th of July 2013.

The Assisted Emigration was a scheme by which people in the most deprived areas of Ireland were helped to emigrate to the U.S. and Canada in search of a better life. Known as “The Tuke Fund” it was named after James Hack Tuke, a Quaker who for over 60 years sought to address starvation and deprivation in the West of Ireland.

Between the years 1883-84 entire families left these shores with over 3,300 people from North West Mayo emigrating on steamships of the “Allan Line” from Blacksod Bay bound for Boston and Quebec.

They were rowed out from the shores of Cuan Eilí, Elly Bay to the emigration ship in the deeper waters of the bay with many arriving from Achill on Hookers to embark the ship.

Rosemarie Geraghty researcher in Ionad Deirbhile Heritage Centre has spent over 5 year transcribing and collecting information to the extent that they now have copies of the original Ships’ Manifest for all 15 ships that left Cuan an Fód Dubh, Blacksod Bay in 1883 – 1884.

At 1pm on July 24th Atlantic Rhythm and Achill Pipe Band will perform in Béal an Mhuirthead. There will be an hour’s entertainment followed by a 1.5km walk following the route these people from Achill, Newport, Belmullet & Erris regionss would have taken to An Fód Dubh. A free bus will bring people from Béal an Mhuirthead, to a re-enactment in Ionad Deirbhile, Eachléim at 3pm – a family leaving their home heading for the ship, followed by a further 1.5km walk to the Official Opening of the Gairdín Cuimhneacháin in An Fód Dubh. There will be music, entertainment, a traditional craft marquee and a Family Fun Day at the Gairdín Cuimhneacháin in An Fód Dubh from 4.30pm – 6.30pm. This is a free event and everyone is welcome to attend. Atlantic rhythm will be dressed in period clothing and everybody is welcome to join them in doing so.

Ionad Deirbhile will be launching their online database which hosts a wealth of information relating to these passengers, where they came from, who they travelled with, where they went to and more. Here is a small sample of some of the family names of the passengers and the townlands they left from. Are any of your family listed here?

TALLAGH: Coleman, Sheerin, Fleming, Murphy, Mills, Shevlane, Toole, Jennings, Meenaghan, Ginnelly, Monaghan, Lavelle, Geraghty, Gaynard, Cooney, Caul, McNeila, Cawley, Gallagher. MORAHAN: Duggan and Ginnelly. AUGHALASHEEN: Togher, Monaghan, O’Malley, Reilly, Bell, Davis, Coyle, Lavelle, Murphy, Barrett Loftus, Murray. BALLYGLASS: Dinnery, Walsh. KNOCKSHAMBO: Dunleavy, Sullivan. TOORGLASS: Duggan, Gaughan, Rowan, Tighe, McEwan. CORCLOUGH: Carey, Keane, Murphy, Roach. BELMULLET: Buttler, Dixon. ATTYCUNNANE: Hopkins. ARDMORE: Madden, Kearns, Padden, Barry, Coleran, Geraghty, Tougher, Joyce, Gaughan. CARNE: Costello, Cafferty, Murray, Barrett, Monaghan. CURRAGHBOY: Geraghty. GLADDERY: Gilboy. EMLYBEG: Dunleavy, Gilboy. TARMON: McHale, Keane, Lavelle, Phillips. ELLY: Barrett, McGorman. CROSS: Gallagher, Gaughan, Ginnelly, Wilson, Kennedy. INISHKEA: Stephens, Barrett, Meenaghan. BARNAGH: Duggan, Manning, Lynch. FALLMORE: Lavelle. DEVLANE: Lavelle. INNISHGLORA: Gilboy, Gaughan. BINGHAMSTOWN: Lavelle, Barrett, Dixon. MULLAGHROE: Geraghty. DRUM: Geraghty. MONAGHRORY: Keane, Connor. AUGHADOON: Murphy, O’Boyle. CLOONEEN: Ruddy, Donahoe, Wills. CORCLOUGH: Monaghan.

More Townlands next week

Information available at www.ionaddeirbhile.ie/deirbhiles-blog