Genealogy on a Shoestring

This workshop is open to all interested in learning about genealogical research for beginners. It outlines the various available resources on the internet and the local history of the area utilised by Rosemarie Geraghty throughout her work on the Blacksod Bay Emigration Project – the Tuke Assisted Emigration of 1883-1884 from Blacksod Bay to Boston & Quebec. www.BlacksodBayEmigration.ie

May 2nd 2015     

Join us for an overview of the genealogical resources utilised during the Blacksod Bay Emigration Project, including a wide variety of free online resources. Have you relatives who emigrated in 1883-1884 from Ireland. Are your ancestors originally from County Mayo? This workshop will help you discover your roots.

“Our history is their history and theirs is ours. By remembering the people who left we welcome back their descendants” Rosemarie Geraghty SST Paróiste na Cille Móire

Registration: The public should register by emailing Rosemarie to reserve a space.

Cost: €4 including Tea / Coffee and homemade scone.

Location: Ionad Deirbhile Heritage Centre, An Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo, Éire, Ireland.

Time: 14:00 – 16:00

Additional Information

Workshop Topics:

  1. Introduction to Blacksod Bay Emigration Project
  2. Research conducted to date
  3. Summary of free sources
  4. Group discussion on own experiences and helpful sources

www.BlacksodBayEmigration.ie has already helped numerous descendants engage with their ancestor’s story and discover their heritage. Some have already returned to Blacksod. Will your family be the next to discover their roots and feature on our descendant’s website? https://blacksodbayemigration.wordpress.com/

 

Feachtas Oscail do Bhéal to begin in Erris this March. Bí linn.

Ever wished to speak Irish more often or even thought ‘Is breá liom an Ghaeilge,’ ‘I wish I could speak it.’ “Ach” bíonn i gconaí ach….‘Where do I start?’ agus ‘Cá bhfuil an Ghaeilge?’

Well we have a solution for you!

A new, exciting and innovative campaign, ‘Feachtas Oscail do Bhéal’ is being launched in Erris mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2015 (1 – 17 Márta), chun cuidiú le daoine an Ghaeilge atá acu a úsáid. No more excuses!

25 businesses and organisations in Béal an Mhuirthead agus Paróiste na Cille Móire displaying the póstaer and stickers for ‘Oscail do Bhéal’ are taking part. Buail isteach agus see what it’s all about. Cuirfear céad míle fáilte romhat as Gaeilge.

We have devised a sticker system as Gaeilge, so that you’re 100% cinnte go bhfuil fáilte roimh an nGaeilge, deis agat an Ghaeilge a úsáid agus fios agat faoi chumas teanga an duine eile.

So be on the look out for others wearing stickers ‘Labhair Gaeilge Liom’ agus bí ag caint leo. Beidh greamán (nó sticker) á chaitheamh ag oibrithe sna háiteanna atá rannpháirteach – dath glas, nó oráiste nó dearg – chun a gcumas sa Ghaeilge a chur in iúl. Mar a deir an seanfhocal ‘aithníonn Gaeilgeoir Gaeilgeoir eile.’
But it gets better, you can choose your own sticker from participating businesses and take part yourself.

So get your greamán féin, oscail do bhéal, úsáid do chuid Gaeilge, coinnigh ort – fiú má tá tú neirbhíseach. There aren’t any gardaí gramadaí here! Give it a go, you know you want to – as Gaeilge.

Má labhraíonn muid an Ghaeilge, mairfidh sí.

Tá todhchaí na Gaeilge sa cheantar seo ag brath ortsa agus orainne.


Tuilleadh eolais
Órla: labhair.linn.i@gmail.com
097-85727

Ostach / Runaí á lorg ar Scéim CE FAS Deadline Jan 2015

Tá Ostach / Runaí á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. Ar scéim CE FAS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir Gaeilge lonnaithe in Ionad Deirbhile ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo.

An Post:
• Scileanna maithe cócaireacht – Good cooking skills
• Scileanna maithe cumarsáide – Good communication skills
• Obair riaracháin ar thógraí
• Réiteach do Ranganna, cúrsaí, imeachtaí
• Freastal ar fiosruithe custaiméirí / teileafón
• Glantacháin oifig
• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn agus ag tacú le dul chun cinn an Chomharchumainn
• Tá cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge lárnach i bhforbairtí an Chomharchumainn

Cáilíochta:
• Gaeilge maith
• Scileanna maithe ríomhaireachta
• Scileanna Riaracháin
• Scileanna maithe cumarsáide
• Scileanna gréasán

How To Apply
Step 1) Contact Employment Services Offices to check your eligibility and to apply for this vacancy. Job Reference Number will be required. Job Ref. ES-898754

Step 2) When Step 1 has been completed please contact FÁS Employment Services Office, Riverside, Church Road, Ballina, Co. Mayo 096-24017

Contact arrangements must be followed exactly as stated by the employer as they are the preferred method of contact.

Employer;
Iorras Domhnann
The Docks
Belmullet
Co. Mayo

Phone
097 81500

Fax
097 81501

Email
iorrasdomhnann@gmail.com

Seachtain na gaeilge 2014

 

Dé Mairt, 4ú Márta

10:00 – 13:00 WEEE Ireland – Bailiúcháin Saor in Aisce Fearais Leictreachais Tí / FREE recycling collection of all old unwanted battery or plug operated electrical devices. Ionad Deirbhile, Eachléim

19:30 – 21:30 Sraithchomórtas sport do Daoine Fásta as Gaeilge “Géaga na Gaeltachta” Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

 

Déardaoin, 6ú Márta

19:00 – 20:15 Club Óige 2nd – 6th Class – Cluichí & imeachtaí as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:30 – 22:30 Cártaí 25 Ionad Deirbhile, Eachléim

 

Dé hAoine, 7ú Márta

20:30 – 21:30 Bingo Ionad Deirbhile, Eachléim

 

Dé Máirt, 11ú Márta

19:30 – 21:30 Sraithchomórtas sport  do Daoine Fásta as Gaeilge “Géaga na Gaeltachta” Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

 

 

Déardaoin, 13ú Márta

11:00 – 12:30 Ceiliúradh lá fhéile Phádraig Scoil Bhreandáin Eachléim, in Ionad Deirbhile Eachléim

19:00 – 20:15 Club Óige 2nd – 6th Class – Cluichí & imeachtaí as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:30 – 22:30 Cártaí 25 Ionad Deirbhile, Eachléim

Dé hAoine, 14ú Márta

17:00 – 18:30 Dioscó páistí bunscoile, Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

19:00 – 20:00 Club Óige 2nd – 6th Class – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:00 – 21:00 Club Óige 1st Year – 6th Year – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:30 – 21:30 Bingo Ionad Deirbhile, Eachléim

21:00 –  Ciorcal Comhrá agus seisiún ceoil traidisiúnta. Úna’s, An Fód Dubh

Dé Sathairn, 15ú Márta

21:00 – Ceol i Teach John Joes, Eachléim

TBC – Ceol in Úna’s, An Fód Dubh

 

Dé Domhnaigh, 16ú Márta

18:00 – Ceol i Teach John Joes, Eachléim

TBC – Ceol in Úna’s, An Fód Dubh

 

Dé Luain, 17ú Márta

13:00 – 13:45 Paráid Lá Fhéile Pádraig Trá Tearmann, Eachléim

13:45 – 14:30 Craic, Ceol & Damhsa in Ionad Deirbhile, Eachléim

 

Féilire na Nollaig – Christmas Schedule

Tá na hoifigí dúnta anois go dtí an 6ú Eanair. Beidh Ionad Deirbhile at oscailte gach lá seachas 23-27ú & 31ú Nollaig & 1ú Eanair. Uimhir Ionad Deirbhile 09785728

The offices are now closed until 6th January. Ionad Deirbhile Heritage & Information centre will be open every day except 23-27th & 31st of December & 1st of January.

The centre number is 09785728