Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg do

 Comhordaitheoir Pleanála Teanga á lorg do Limistéar Pleanála Mhaigh Eo Thuaidh

Tá Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga, Gaeilge Iorrais ag lorg tairiscintí ó eagrais nó dhaoine aonair atá cáilithe i réimse na pleanála teanga le seirbhís a chur ar fáil trí chomhordú a dhéanamh ar thionscadal pleanála teanga.

Beidh an té/eagras a fhostófar ag obair faoi stiúir an choiste chun staid reatha na Gaeilge sa limistéar a mheas, plean teanga a ullmhú agus áiseanna a chruthú i gcomhpháirtíocht leis an gcoiste dá réir.

Tuilleadh eolais agus téarmaí tagartha ar fáil ó Gaeilge Iorrais f/ch Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. ach glaoch a chur ar 097- 85727 nó r-phost chuig Gaeilge Iorrais

 Seol iarratas mar aon le CV, roimh

5.00i.n. Dé hAoine 24ú Meitheamh 2016

chuig: “Tairiscint Taighde” Gaeilge Iorrais, f/ch Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo., An Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.  Teil: (097) 85727 Rphost: Gaeilge Iorrais

Course Title: Boom Sprayer pesticide Application

Successful applicants will receive a QQI level 5 Certificate in Boom Sprayer Pesticide Application

Description: The purpose of this award is to equip the learner with the knowledge, practical skill and competence to apply pesticides using a boom sprayer in accordance with safe practices.

Duration: Friday 13th May & Friday 20th May 2016
Time: 9.30am to 4.30pm
Location: Halla Naomh Bhreandáin, An Eachléim, Co. Mhaigh Eo

Requirements: Participants must bring PPE – masks, overalls, gloves, safety boots and hi vis jacket on the 20th May.

60% is practical and 40% is theory made up of 10 short questions.

Maximum number of people:10
Price:€200

To book your place please call 097 85727 or email eolas@ionaddeirbhile.ie

No training is given on Knapsack Pesticide Spraying on the Boom course, but participants would be covered to use a Knapsack sprayer, but ONLY for your own private use. If one is to use a Knapsack sprayer for professional purposes, a Knapsack sprayer course would have to be undertaken

Genealogy on a Shoestring

This workshop is open to all interested in learning about genealogical research for beginners. It outlines the various available resources on the internet and the local history of the area utilised by Rosemarie Geraghty throughout her work on the Blacksod Bay Emigration Project – the Tuke Assisted Emigration of 1883-1884 from Blacksod Bay to Boston & Quebec. www.BlacksodBayEmigration.ie

May 2nd 2015     

Join us for an overview of the genealogical resources utilised during the Blacksod Bay Emigration Project, including a wide variety of free online resources. Have you relatives who emigrated in 1883-1884 from Ireland. Are your ancestors originally from County Mayo? This workshop will help you discover your roots.

“Our history is their history and theirs is ours. By remembering the people who left we welcome back their descendants” Rosemarie Geraghty SST Paróiste na Cille Móire

Registration: The public should register by emailing Rosemarie to reserve a space.

Cost: €4 including Tea / Coffee and homemade scone.

Location: Ionad Deirbhile Heritage Centre, An Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo, Éire, Ireland.

Time: 14:00 – 16:00

Additional Information

Workshop Topics:

 1. Introduction to Blacksod Bay Emigration Project
 2. Research conducted to date
 3. Summary of free sources
 4. Group discussion on own experiences and helpful sources

www.BlacksodBayEmigration.ie has already helped numerous descendants engage with their ancestor’s story and discover their heritage. Some have already returned to Blacksod. Will your family be the next to discover their roots and feature on our descendant’s website? https://blacksodbayemigration.wordpress.com/

 

An bhfuil suim agat píosa Sean Nós a fhoghlaim!??

Bhuel, beidh ranganna ag tosú in Ionad Deirbhile le Daithí Ó Gallachóir an tseachtain seo chugainn, ar an Luan (16/02), ag 6.30 i.n! Tá fáilte roimh gach duine (óg nó sean) agus is féidir le éinne é a dhéanamh! Tá sé saor in aisce, mar sin níl le déanamh agat ach do bhróga damhsa a chaitheamh! smile emoticon Is deis iontach é do chuid Gaeilge a chleachtadh le do chlann nó le chairde, bígí linn ar an Luan le haghaidh ‘Damhsa le Daithí’!!

Ostach / Runaí á lorg ar Scéim CE FAS Deadline Jan 2015

Tá Ostach / Runaí á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. Ar scéim CE FAS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir Gaeilge lonnaithe in Ionad Deirbhile ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo.

An Post:
• Scileanna maithe cócaireacht – Good cooking skills
• Scileanna maithe cumarsáide – Good communication skills
• Obair riaracháin ar thógraí
• Réiteach do Ranganna, cúrsaí, imeachtaí
• Freastal ar fiosruithe custaiméirí / teileafón
• Glantacháin oifig
• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn agus ag tacú le dul chun cinn an Chomharchumainn
• Tá cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge lárnach i bhforbairtí an Chomharchumainn

Cáilíochta:
• Gaeilge maith
• Scileanna maithe ríomhaireachta
• Scileanna Riaracháin
• Scileanna maithe cumarsáide
• Scileanna gréasán

How To Apply
Step 1) Contact Employment Services Offices to check your eligibility and to apply for this vacancy. Job Reference Number will be required. Job Ref. ES-898754

Step 2) When Step 1 has been completed please contact FÁS Employment Services Office, Riverside, Church Road, Ballina, Co. Mayo 096-24017

Contact arrangements must be followed exactly as stated by the employer as they are the preferred method of contact.

Employer;
Iorras Domhnann
The Docks
Belmullet
Co. Mayo

Phone
097 81500

Fax
097 81501

Email
iorrasdomhnann@gmail.com

Folúntas Co-Ordaitheoir Teanga

Language Co-OrdinatorComharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

Tá Co-Ordaitheoir Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanáil teanga i gceantar feidhme an chomharchumainn. Is conradh 9 mhí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i mí Feabhra 2014. Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú i gceantar na hEachléime.

An Post:        

 • Beidh réimse na pleanála teanga agus feidhmiú Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge lárnach;
 • Déileáil le heagraíochtaí áitiúla chun a bplean teanga féin a fheidhmiú;
 • Siollabais a scríobh a cabhraíonn le na heagraíochtaí áitiúla níos mó Gaeilge a úsáid;
 • Reáchtálfar ranganna Gaeilge & ciorcal comhrá go seachtainiúil;
 • Aiseolas agus smaointe a cabhróidh leis an gcomharchumann an scéim píolóta a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Cáilíochtaí:  

Duine le taithí phraiticiúil agus cáilíocht 3ú leibhéal sa Ghaeilge nó sa mhúinteoireacht acu.

 • Ba cheart cáilíocht sa Ghaeilge a bheith ag iarrthóirí agus/nó Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) Leibhéal C1.
 • Taithí phraiticiúil ag múineadh daoine fásta.
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáid, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, scríofa agus labhartha.

 

 

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 27 Nollaig 2013 chuig an seoladh thíos.

 

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Folúntas Bainisteoir Forbartha

Development Managers Position Available

Tá Bainisteoir Forbartha á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile le tréimhse saoire máithreachas a chlúdach.  Is conradh 6 mhí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i mí Feabhra 2014. Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú i gceantar na hEachléime.

An Post:        

 • Riaradh a dhéanamh ar obair an Chomharchumainn;
 • Plean forbartha an Chomharchumainn a fheidhmiú;
 • Déileáil le heagraíochtaí áitiúla pobail agus Stáit;
 • Tionscnaimh & Féilte áitiúla a chomhordú agus a bhainistiú;
 • Plé le forbairtí / tograí pobail atá ar siúl sa cheantar;
 • Cuidiú le riaradh scéimeanna pobail atá lonnaithe sa cheantar;
 • Beidh réimse na pleanála teanga agus feidhmiú Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge lárnach i bhforbairtí agus clár oibre an Chomharchumainn.

 

Cáilíochtaí:  

Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí mhargaíochta atá ag teastáil.  Bheadh cáilíocht tríú leibhéal in ábhar gnó / forbairt pobail ina bhuntáiste.

 • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, scríofa agus  labhartha.
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáid, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 • Beidh taithí sa réimse fhorbartha pobail áitiúil, náisiúnta agus deonach cabhrach don post seo.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 27 Nollaig 2013 chuig an seoladh thíos.

 

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Coláiste UISCE – Scoláireachtaí do Dhéagóirí na Gaeltachta

Tá maoiniú faighte ag Coláiste UISCE ó Roinn na Gaeltachta chun cúrsa ceannaireachta úrnua a reáchtáil atá go hiomlán dírithe ar dhéagóirí na Gaeltachta agus déagóirí le sárlíofacht sa Ghaeilge.

Tá an cúrsa ceannaireachta seo ar siúl i gColáiste UISCE an samhradh seo, ón 31 Iúil go 14 Lúnasa 2013.

Is deis í seo do dhéagóirí na Gaeltachta scileanna i ngníomhaíochtaí eachtraíochta agus uisce a fhoghlaim ina dteanga dúchais. Chomh maith leis sin, beidh scoláirí an chúrsa ag glacadh páirt i gceardlanna atá dírithe ar scileanna ceannaireachta, forbairt phearsanta, scileanna cinnireachta teanga, maraon le scannánaíocht agus teicneolaíocht trí Ghaeilge.

A bhuíochas le maoiniú ó Roinn na Gaeltachta, tá páirt-scoláireachtaí maithe (idir 33% agus 50%) ar fáil do dhaoine ar spéis leo freastal ar an gcúrsa iontach seo.

Cúrsa Ceannaireachta L1 pdf

Má tá aithne agat ar aon duine atá feiliúnach don chúrsa seo nó aon duine a bhfuil spéis acu i scoláireacht don chúrsa, bheinn buíoch díot dá ndéarfá leo teagmháil a dhéanamh le Antaine ag antaine@uisce.ie

http://uisce.ie/

New Funding Initiative targeting Fishing Communities and Inshore Fishermen in Mayo / Sligo

Press Release and Public Meeting Notice

BIM Takes Forward New Funding Initiative targeting Fishing Communities and Inshore Fishermen in Mayo/Sligo

Information and Ideas Meetings Will be Held in the

Broadhaven Hotel Wednesday the 15th May at 7.30pm

All those connected with or interested in fisheries, the marine economy, and Marine tourism are encouraged to attend.

 

Programme Description

The reduction in fishing activity, and continued challenges for the small boat fleet to remain viable, has impacted on the communities for whom fishing is a definitive part of their world and daily lives. The purpose of a new BIM Programme is to enable fishing communities to create new and sustainable sources of income and to improve their quality of life. It does this by empowering local people, those who best understand both the problems and the aspirations of fisheries communities, in particular by providing them with the tools and resources to develop and adapt.  The goal will be to protect that deeply rooted tradition, provide opportunities for the communities affected to re shape their economic future, while retaining as much as possible of their heritage, values and sense of being ‘fishing communities’.

A strategy is being prepared for the Coastal Counties of Mayo/Sligo coasts over the next eight weeks which will identify priorities for spend in the area. The strategy will be like a LEADER strategy, except with a very specific focus on fishing communities and activities that celebrate and build linkages to the sea and marine resources.

The strategy is just for the period 2013-2015 with a very modest budget in it for the region, but it is likely that more substantial support will be forthcoming in future programmes and it will be important to demonstrate the value of this initiative and to prove it can target fishing communities in a very specific way, as well as add value and complement other initiatives such as the Rural Development Programme.

In 2013 BIM will make calls for proposals under the programme, in accordance with the strategy that has been prepared. The programme could fund projects under the following headings:

 • Small fisheries and tourism infrastructure development: i.e. Improvements to port facilities such as, converting old ice plants/stores into tourist amenities coffee shops etc,
 • Skills transfer: i.e. training & up-skilling (perhaps to crewmen of vessels which have ceased fishing,
 • Diversification: i.e.  MarineTourism,
 • Promoting the consumption of seafood: i.e.. Seafood festivals, schools competitions,
 • Adding value to fisheries: i.e. supporting the development of artisan products/establishing regional branding.

 

 

Public Meeting

Consultant Kate Burns and associates have been contracted to develop the strategy and with BIM are holding a public consultation session at 7.30pm on Wednesday,  15th May in the Broadhaven Hotel in Belmullet.  We would encourage those communities living within 10 kilometres of the coast, who have a connection with coastal and fishing livelihood to come along and express their views and ideas.

 

Contact:  kate Burns 087 – 114 – 8078

kateburnsconsulting@gmail.com