FOLÚNTAS CÚNTÓIR TEANGA COMHARCHUMANN IONAD DEIRBHILE Teo., AN EACHLÉIM, Co. MHAIGH EO

Tá Cúntóir Teanga á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. ar Scéim Sóisialta Tuaithe. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge lonnaithe in oifigí an chomharchumainn ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo.

An Post:

 • Seachtain oibre – 19.5 uair thar 7 lá (Luain – Domhnach) Beidh uainchlár míosúil déanta.
 • Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn agus ag tacú le dul chun cinn an Chomharchumainn.
 • Tógraí & cúramaí riarachán as Gaeilge.
 • Tá cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge lárnach i bhforbairtí an chomharchumainn.
 • Beidh na rialacha Scéim Sóisialta Tuaithe i bhfeidhm (saoire, pá srl) ach beidh an Bainisteoir Forbartha á do bhainistiú go laethúil.

Cáilíochta:

 • Gaeilge Líofa
 • Scileanna maithe ríomhaireachta
 • Scileanna maithe cumarsáide
 • Scileanna maithe eagarthóireacht / scríobhneoireacht

 Dualgaisí:

 • Suíomh Idirlíon www.ionaddeirbhile.ie a aistriú go Gaeilge.
 • Obair ar an bPlean Teanga.
 • Áiseanna agus acmhainní Gaeilge a fhorbairt.
 • Scealtaí an cheantar a scríobh as Gaeilge.

SST Foirm Iarratais Bearla agus tuilleadh eolais le fáil ar 097 85727. Seol foirm iarratais agus litir chumhdaigh chuig Briain Mac Suibhne, SST na Cille Móra, Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile, Eachléim, Fódh Dubh, Co. Mhaigh Eo. nó kilmorerss@gmail.com. Is é an 22 Aibréain an spriocdháta iontrála.

Comments are closed.