Whats on 24/05/12

Ranganna sa Ghaeilge ghairmiúil
Beidh Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil ar siúl san Ionad Teanga, Eachléim ag tosú go luath. Má tá suim agat déan teagmháil linn ar 097 85727.

Bealaí taitneamhach chun Gaeilge a labhairt
Ar mhaith leat bealaí taitneamhach chun Gaeilge a labhairt le do pháistí a fhoghlaim? Beidh grúpa tuismitheoirí, naíonáin agus páistí beaga ag tosú san Ionad Teanga, Eachléim go luath. Má tá suim agat déan teagmháil linn ar 097 85727. Would you like to learn enjoyable ways of speaking Irish to your children? A parents, infants and toddlers group is starting in the Language Centre in Eachléim soon. If your interested please call 097 85727

Beginners Computer Courses
Does anybody in your family need a general introduction to computer. How to set up an email address, book an airline ticket, how to use Facebook or Skype, search for something on Donedeal, take their pictures off their camera? 6 hour beginner courses running over 3 mornings in June 10.30 – 12.30. Contact Ionad Deirbhile 097 85727 to book your place.

Computerised Wages & Accounts Course
Do you wish doing the wages and accounts were easier? Well join a Payroll or Accounts computer class in Ionad Deirbhile Eachléim. No previous experience needed. Courses Starting in June – Contact 097 85727 for more information.

Community Hall / Sports Hall
Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim invites groups, sporting & other who wish to use the hall to contact 097 85727 for more information. Tá Halla Naomh Bhreandáin ar oscailt arís do ghrupaí sport srl. Déan teaghmháil le 097 85727.

Campaí Samhraidh Eachléim
Beidh 3 campaí samhraidh trí mheán na Gaeilge ar siúil ó 10 – 3, 5 lá sa tseachtain.
Cúrsa A, 3 – 6 yrs, ó 23/07/12 – 27/07/12
Cúrsa B, 15 – 17 yrs, ó 30/07/12 – 03/08/12
Cúrsa C, 6 – 14 yrs, ó 07/08/12 – 11/08/12
Déan teaghmáil le Ionad Deirbhile roimh 29/06/12 chun áit a chur san áireamh.

WiFi Café in Eachléim
Café Ionad Deirbhile now has WiFi. Call in, have lunch, check your emails, book a flight or view our archives and research documents of times past. Computer available on site or bring your own laptop or smart phone.

Bingo
Would you like to play Bingo? Join in the Bingo night every Friday night from 8.30 – 10.30 pm. Bíonn Bingo ar an Aoine ag 8.30 in Ionad Deirbhile, Eachléim.

Defibrillator – a life saver.
11 community members have now been trained in emergency CPR and using the Defib. The Elly to Blacksod Debrillator is located in Ionad Deirbhile Heritage Centre in Eachléim. If somebody is unresponsive you may need a Defib – Call the Ambulance 999 or 112 (from a mobile) and they will contact the community team. You can also call the community team directly 083 123 6 123 – write this number on the fridge or beside the phone.

Post Príomh-Stiúrthóra & Stiúrthóir Cúnta – Naíonra na hÉachléime
Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., ag lorg iarratas do phost mar Phríomh-Stiúrthóir & Stiúrthóir Cúnta i Naíonra na hEachléime, Eachléim, Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo. Ní mór don iarrthóir taithí a bheith aige/aici ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois chomh maith le taithí bainistíochta foirne agus cáilíocht FETAC leibhéal a cúig i gcúram leanaí. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine. Má tá tuilleadh eolais uait is féidir glaoch ar Oifigeach Forbartha Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ag an uimhir 094 95 43934. Seol litir iarratais agus CV roimh 25 Bealtaine 2012 + 8 Meitheamh chuig: Pattie Stundún, Oifigeach Forbartha, Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., Cill Chiaráin, Partraí, Co Mhaigh Eo.

Ranganna Damhsa Gaelach Irish Dancing lessons
Beidh Ranganna Damhsa Gaelach ar siúil in Ionad Deirbhile le Sheila Moffatt gach Ceadaoin ó3.15-4.15 ag tosnú 2ú Bealtaine 2012. 25 euros go míosúil. There will be Irish dancing classes in Ionad Deirbhile, Eachléim every Wednesday from 3.15-4.15 with Sheila Moffatt commencing the 2nd May 2012. 25 euros per month.

Comments are closed.