Feachtas Oscail do Bhéal to begin in Erris this March. Bí linn.

Ever wished to speak Irish more often or even thought ‘Is breá liom an Ghaeilge,’ ‘I wish I could speak it.’ “Ach” bíonn i gconaí ach….‘Where do I start?’ agus ‘Cá bhfuil an Ghaeilge?’

Well we have a solution for you!

A new, exciting and innovative campaign, ‘Feachtas Oscail do Bhéal’ is being launched in Erris mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2015 (1 – 17 Márta), chun cuidiú le daoine an Ghaeilge atá acu a úsáid. No more excuses!

25 businesses and organisations in Béal an Mhuirthead agus Paróiste na Cille Móire displaying the póstaer and stickers for ‘Oscail do Bhéal’ are taking part. Buail isteach agus see what it’s all about. Cuirfear céad míle fáilte romhat as Gaeilge.

We have devised a sticker system as Gaeilge, so that you’re 100% cinnte go bhfuil fáilte roimh an nGaeilge, deis agat an Ghaeilge a úsáid agus fios agat faoi chumas teanga an duine eile.

So be on the look out for others wearing stickers ‘Labhair Gaeilge Liom’ agus bí ag caint leo. Beidh greamán (nó sticker) á chaitheamh ag oibrithe sna háiteanna atá rannpháirteach – dath glas, nó oráiste nó dearg – chun a gcumas sa Ghaeilge a chur in iúl. Mar a deir an seanfhocal ‘aithníonn Gaeilgeoir Gaeilgeoir eile.’
But it gets better, you can choose your own sticker from participating businesses and take part yourself.

So get your greamán féin, oscail do bhéal, úsáid do chuid Gaeilge, coinnigh ort – fiú má tá tú neirbhíseach. There aren’t any gardaí gramadaí here! Give it a go, you know you want to – as Gaeilge.

Má labhraíonn muid an Ghaeilge, mairfidh sí.

Tá todhchaí na Gaeilge sa cheantar seo ag brath ortsa agus orainne.


Tuilleadh eolais
Órla: labhair.linn.i@gmail.com
097-85727

Comments are closed.