Folúntas Bainisteoir Forbartha

Development Managers Position Available

Tá Bainisteoir Forbartha á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile le tréimhse saoire máithreachas a chlúdach.  Is conradh 6 mhí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i mí Feabhra 2014. Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú i gceantar na hEachléime.

An Post:        

  • Riaradh a dhéanamh ar obair an Chomharchumainn;
  • Plean forbartha an Chomharchumainn a fheidhmiú;
  • Déileáil le heagraíochtaí áitiúla pobail agus Stáit;
  • Tionscnaimh & Féilte áitiúla a chomhordú agus a bhainistiú;
  • Plé le forbairtí / tograí pobail atá ar siúl sa cheantar;
  • Cuidiú le riaradh scéimeanna pobail atá lonnaithe sa cheantar;
  • Beidh réimse na pleanála teanga agus feidhmiú Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge lárnach i bhforbairtí agus clár oibre an Chomharchumainn.

 

Cáilíochtaí:  

Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí mhargaíochta atá ag teastáil.  Bheadh cáilíocht tríú leibhéal in ábhar gnó / forbairt pobail ina bhuntáiste.

  • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, scríofa agus  labhartha.
  • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáid, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
  • Beidh taithí sa réimse fhorbartha pobail áitiúil, náisiúnta agus deonach cabhrach don post seo.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 27 Nollaig 2013 chuig an seoladh thíos.

 

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Comments are closed.