Lárionad

HALLA NAOMH BHREANDÁIN
LÁRIONAD GAEILGE & HALLA POBAIL

Rinneadh athchóiriú iomlán ar Halla Naomh Bhreandáin i 2015, breis agus 55 bliain tar éis a oscailte. Caitheadh os cionn leath mhilliún euro ar an obair athchóirithe agus chun áiseanna & trealamh nua-aimseartha a chur ar fáil.

Tá an Halla i seilbh CFID, an comharchumann forbartha áitiúil ó 2005. Chuir CFID díon nua agus cúirt imeartha leis an halla ó shin. Anois tá caoi phroifisiúnta ar an áis seo agus gach a theastaíonn ón bpobal agus ó thurasóirí araon.

Is féidir an Ghaeilge a fhoghlaim, a chleachtadh agus a labhairt sa Lárionad Gaeilge, chomh maith le háiseanna agus tacaíocht teanga a fháil.

Halla Naomh Bhreandáin underwent a large scale renovation in 2015 over 55 years after it opened on 16/02/1960. In 2015 over half a million euro was spent on renovation works, equipment and facilities.

Ownership of Halla Naomh Bhreandáin was passed onto the local community development group CFID in 2005. Since then Halla Naomh Bhreandáin was reroofed, a top class outdoor sports court was built and now the hall has a purpose built interior that aims to satisfy the needs of both the community & tourists.

Learn, practice and speak Irish in the Lárionad Gaeilge. Resources and
language support available also.