Folúntas Óstach / Tour Guide – Hosts Position Available

Óstach á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. ar scéim CE FAS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir Gaeilge lonnaithe in Ionad Deirbhile ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo.

Ionad Deirbhile is currently recruiting a Tour Guide / Host / Hostess on a CÉ FAS scheme. The successful candidate must have spoken Irish and will be based in Ionad Deirbhile, Eachléim, Co. Mayo.

An Post:

  • Óstach go cuairteoirí an Ionad Oidhreacht – Host to visitors of the Heritage Centre
  • Seirbhísí lónadóireachta & HACCP – Catering and HACCP
  • Eolaí & Treorú ar bhéaloideachas & finscéaltaí – Tour Guide, Information on area
  • Cúramaí riarachán – Administration tasks
  • Freastal ar fiosrúchán custaiméirí / teileafón – Answer phones and customers questions
  • Cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge – Promotion & Development of Irish Language

Cáilíochta:

  • Gaeilge Labhartha – Spoken Irish
  • Scileanna maithe cócaireacht – Good cooking skills
  • Scileanna maithe cumarsáide – Good communication skills
  • Scileanna maithe ríomhaireachta – Good computer skills

How To Apply
Step 1) Contact Employment Services Offices to check your eligibility and to apply for this vacancy. Job Reference Number ES-766213 will be required. 096-24017

Employer;
Iorras Domhnann
The Docks
Belmullet
Co. Mayo

Comments are closed.