Notaí na hEachléime

Safepass Course
Is your Safepass card valid? Do you need to do a refreshers course? Course running soon in Eachléim. Limited places available so call Ionad Deirbhile 097 85727 to book your place.

Naíonra na hEachléime – Open for enrolment 2013/2014
De ghnáth is páistí idir 2 bliain agus 10mí agus 5 bliain d’aois ag an 1ú lá Mí Mheán Fómhair a bhíonn i gceist. Den chuid is mó is ón Scéim Saorbhliain Réamhscolaíochta nó ó tháillí na dtuismitheoirí a íoctar an Naíonra. Má tá suim agat do pháiste nó do pháistí a chlárú dean teagmháil linn ar 086 862 6038 no 097 85939. Normally children between 2 years 10 months and 5 years of age by 1st Sept can enrol. Naíonra costs are normally covered free of charge under Early Childhood Care & Education (ECCE), otherwise there will be a nominal charge per week. Any parents who wish to register their child or children should contact us on 086 862 6038 or 097 85939.

Club Óige / Youth Club
Beidh Club Óige Paróiste na Cille Móire i Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim gach Deardaoin & Aoine ó 6.15 – 7.45. Beidh an gnáth Club Óige ar siúl gach Deardaoin agus beidh sraithchomórtas sport ar siúl gach Aoine (Ag tosnú le sacair). Má tá páistí ag iarraidh a bheith páirteach in imeachtaí an Club caithfidh sé/sí an táille chlárúcháin €10 a íoc, ansin ní bheidh ach táille de €1 san oíche le n-íoc.

Cille Móire Parish Youth Club will be held in St. Brendan’s Hall, Eachléim every Thursday and Friday from 6.15 – 7.45 p.m. The normal youth club will run every Thursday and a Sports league will run every Friday. If you wish to take part in any of the activities of the Club you must pay a registration & insurance fee of €10. There will be a fee of €1 per night after that.

Drop in centre / Sports Club / Ionad Buail Isteach / Club Spórt
Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim will open 2 times a week as a Drop In Centre / Sports hall for the community. The New Sports Officer in the area will run a series of sporting and social events as Gaeilge. There are 2 different nights that the hall will be open. Wednesday 7.30 – 9.30 for Adults and Fridays 7.30 – 9.00 for secondary school teenagers. For Insurance reasons there will be a membership fee for the year. Contact Eamon on 097 85727 for more information.

Tá comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile tar éis Oifigeach Sport a cheapadh don cheantar. Beidh imeachtaí agus sraithchomórtas ar siúl gach seachtain. Beidh imeachtaí do; Dhaoine fásta gach Ceadaoin 7.30 – 9.30 & Pháistí meanscoile gach Aoine 7.30 – 9.00. Chun cinntiú go bhfuil gach duine slán ó thaobh árachas de bheidh táille ballraíocht i aghaidh na bliana. Is í Gaeilge Teanga labhartha an Club seo.

Active 55’s
Joint Mobility & Cardio fitness classes in Ionad Deirbhile, Eachléim every Thursday 12 – 1pm. All ages welcome.

Courses Starting Spring / Summer 2013.
Basic Computers, Skype (Call abroad using your computer for free), Computerised Accounts, Payroll & Online Revenue System, Intermediate Computers, Hairdressing, Cookery Classes, Safepass, 1st Aid, Child Protection. To book a place or for more information call 097 85727.

Ranganna sa Ghaeilge ghairmiúil
Tá Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil ag tosnú arís in Ionad Teanga, Eachléim. Is deis iontach í seo snás a chur ar do chuid Gaeilge. Má tá suim agat déan teagmháil linn ar 097 85727.

Basic Irish Classes
Beginners Irish classes run free of charge 2 Fridays a month from 2 – 4 in Ionad Deirbhile. Next 2 classes are January 25th & February 8th. Má tá suim agat déan teagmháil linn ar 097 85727.

Lá Fhéile Phádraig / St Patricks Day Parade
Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit flóta do comhlacht nó grúpa a chur i bparáid Naomh Pádraig in Eachléim i mbliana. We would like to invite you to enter a float in the Eachléim, St. Patrick’s Day Parade this year on behalf of your company or group. The parade will commence at 1:30 at Tarmon Beach Car Park and will finish in time for your float to get to Belmullet town in time for their parade. If you would like to enter your float in the parade please email Ionad Deirbhile or call 097 85727 Spread the word the more the merry.

Get Active
Would you like to take part in some healthy activity and sporting sessions? Contact Eamon the new Sports Officer in Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile for more information 09785727.

Pancake Day Fundraiser for The National Children’s Hospital
Thank you to everyone who supported our Pancake party in Ionad Deirbhile.
25 Drive / Cartaí Eachléim
A massive thank you for all who support the 25 Card Drive in Eachléim every week. Money raised this year went towards a number of areas including Goal posts for Caisleán Pitch & a Donation to the Senior Citizens fund. Also a special thanks to the Eachléim Football team who donated funds for spot prizes. We’re looking forward to the same support in 2013. If you like cards try your hand at the 25 Card Drive every Thursday from 8:30 – 10:30pm – tea, coffee & scones served on the night. Go raibh míle maith agat go chuile duine a fhreastail ar na cartaí i 2012. D’éirigh linn tacú le go leor rudaí, Cuaillí go Caisleán agus tacaíocht don ciste Daoine Aosta. Freisin ba mhaith linn ár mbuíochas a gabháil go Club peil na hEachléime as ucht cabhrú linn duaiseanna a fháil. Tá siúl againn go mbeidh an tacaíocht céanna arís i 2013. Beidh cartaí in Ionad Deirbhile Eachléim gach Déardaoin ag 8.30.

WiFi Café in Eachléim
Café Ionad Deirbhile now has WiFi. Call in, have a panini, a salad, a bowl of soup or an all day breakfast, check your emails, book a flight or view our archives and research documents of times past. Computer available on site or bring your own laptop or smart phone.
Óstach / Tour Guide – Host
Tá Óstach á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. ar scéim CE FAS. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir Gaeilge lonnaithe in Ionad Deirbhile ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo. Ionad Deirbhile is currently recruiting a Tour Guide / Host / Hostess on a CÉ FAS scheme. The successful candidate must have spoken Irish and will be based in Ionad Deirbhile, Eachléim, Co. Mayo. How To Apply – Contact Employment Services Offices to check your eligibility and to apply for this vacancy. Job Reference Number ES-735867 will be required. 096-24017
Cúntóir Teanga – Irish Language Assistant – SST RSS
Tá Cúntóir Teanga á lorg ag Comharchumann Ionad Deirbhile Teo. ar Scéim Sóisialta Tuaithe. Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge lonnaithe in oifigí an chomharchumainn ar an Eachléim i gCo. Mhaigh Eo. How To Apply – Contact Briain Mac Suibhne, SST na Cille Móra, Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile, Eachléim, Fódh Dubh, Co. Mhaigh Eo. nó kilmorerss@gmail.com. Is é an 15 Márta spriocdháta iontrála.
Bingo
Would you like to play Bingo? Join in the Bingo night every Friday night from 8.30 – 10.30 pm. Bíonn Bingo ar an Aoine ag 8.30 in Ionad Deirbhile, Eachléim.

Defibrillator – a life saver.
11 community members have now been trained in emergency CPR and using the Defib. The Elly to Blacksod Debrillator is located in Ionad Deirbhile Heritage Centre in Eachléim. If somebody is unresponsive you may need a Defib – Call the Ambulance 999 or 112 (from a mobile) and they will contact the community team. You can also call the community team directly 083 123 6 123 – write this number on the fridge or beside the phone.

Seachtain na Gaeilge

Dé Mairt, 5ú Márta
10:00 – 13:00 WEEE Ireland – FREE recycling collection of all old unwanted battery or plug operated electrical devices. Ionad Deirbhile, Eachléim.
18:00 – 19:00 Gaeilge sa bhaile / Irish at Home – Parent and Children meet socially to enjoy fun activities and games that can be repeated at home through the medium of Irish. The aim of this workshop is to give creative ideas and foclóir to both parents & children which will help cultivate the use of Gaeilge sa bhaile. Parents do not need to have a strong grasp of the Irish Language just a desire to use it at home. The workshops are aimed at 2yr 8 mths – 6 year old and will be held in Naíonra na hEachléime, behind Scoil Bhreandáin Eachléim. Tagann tuismitheoirí agus paistí le chéile go sóisialta chun cluichí agus imeachtaí a dheánamh trí Ghaeilge. Is é aidhm an ceardlann seo ná smaointe agus cluichí cruthaitheach a thaispeáint in gur féidir le tuismitheoirí iad a dhéanamh lena páistí sa bhaile. Ní gá duit Gaeilge líofa a bheith agat díreach suim an Ghaeilge a úsáid sa bhaile. Is go páistí idir 2bhliain 8 mhí & 6 bhliain d’aois é an ceardlann seo. Tá sé sa Naíonra taobh thiar go scoil Bhreandáin.
Dé Ceadaoin, 6ú Márta
12:00 – 13:00 Aclaíocht – Gluaiseacht ailt Ionad Deirbhile, Eachléim
19:30 – 21:30 Sraithchomórtas sport do Daoine Fásta as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
Déardaoin, 7ú Márta
18:15 – 19:45 Club Óige 2nd – 6th Class – Cluichí & imeachtaí as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
20:30 – 22:30 Cártaí 25 Ionad Deirbhile, Eachléim
Dé hAoine, 8ú Márta
18:15 – 19:45 Club Óige 2nd – 6th Class – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
19:30 – 21:00 Club Óige 1st Year – 6th Year – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
20:30 – 21:30 Bingo Ionad Deirbhile, Eachléim
Dé Mairt, 12ú Márta
18:00 – 19:00 Gaeilge sa bhaile / Irish at Home – Parent and Children meet socially and enjoy fun activities and games that can be repeated at home through the medium of Irish. The aim of this group is to give creative ideas and foclóir to both parents & children which will help cultivate the use of Gaeilge sa bhaile. Parents do not need to have a strong grasp of the Irish Language just a desire to use it at home. The workshops are aimed at 2yr 8 mths – 6 year old and will be held in Naíonra na hEachléime, behind Scoil Bhreandáin Eachléim. Tagann tuismitheoirí agus paistí le chéile go sóisialta chun cluichí agus imeachtaí a dheánamh trí Ghaeilge. Is é aidhm an ceardlann seo ná smaointe agus cluichí cruthaitheach a thaispeáint in gur féidir le tuismitheoirí iad a dhéanamh lena páistí sa bhaile. Ní gá duit Gaeilge líofa a bheith agat díreach suim an Ghaeilge a úsáid sa bhaile. Is go páistí idir 2bhliain 8 mhí & 6 bhliain d’aois é an ceardlann seo. Tá sé sa Naíonra taobh thiar go scoil Bhreandáin.
Dé Céadaoin, 13ú Márta
12:00 – 13:00 Aclaíocht – Gluaiseacht ailt Ionad Deirbhile, Eachléim
19:30 – 21:30 Sraithchomórtas sport do Daoine Fásta as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
Déardaoin, 14ú Márta
19:30 – 20:30 Club Óige – Cluichí & imeachtaí as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
20:30 – 22:30 Cártaí 25 Ionad Deirbhile, Eachléim
Dé hAoine, 15ú Márta
11.30 – Ceiliúradh lá le Phádraig le Scoil Naomh Bhreandáin Eachléim & Naíonra na hEachléime in Ionad Deirbhile, Eachléim
18:15 – 19:45 Club Óige 2nd – 6th Class – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
19:30 – 21:00 Club Óige 1st Year – 6th Year – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim
20:30 – 21:30 Bingo Ionad Deirbhile, Eachléim
Dé Sathairn, 16ú Márta
14:00 – 15:30 Tóraíocht Taisce, Ionad Deirbhile, Eachléim. Tá Tóraíocht Taisce a reáchtáil ag Ionad Deirbhile ar suíomh Ionad Deirbhile. Beidh ceisteanna istigh san ionad oidhreacht agus amuigh faoin aer ar ábhar stairiúil agus seanchas an cheantar. Ionad Deirbhile will be hosting a treasure hunt at Ionad Deirbhile. There will be questions both inside and outside the Heritage centre on historical an legends of the area.
16:00 – 17:30 Ceardlann damhsa Sean Nós, Ionad Deirbhile, Eachléim. Sean Nós dancing workshop in Ionad Deirbhile, Eachléim.
19:30 – 21:00 Seachadadh an máthairtheanga ó ghlúin go glúin – Sean-Ghaeilge & nathanna cainte an cheantar. Ionad Deirbhile, Eachléim – Séard atá i gceist le seo ná ócáid a rith chun cinntiú nach chailleann muid an Sean-Ghaeilge & na nathanna cainte an cheantar. Beidh bailiúcháin na Sean-Ghaeilgeoir áitiúil, na heagrais sa cheantar a bhfuil baint láidir acu leis an nGaeilge, an pobail agus turasóirí an cheantar in Ionad Deirbhile chun roinnt phléigh ar an Shean-Ghaeilge agus na sean nathanna cainte a dhéanamh. Is deis é Gaeilge na cainteoirí ó na hOiléain agus an leithinis a thabhairt do cainteoirí eile.
22:00 – Ceol traidisiúnta ó Craobh Chlann Lir i dTeach John Joe, Eachléim. Traditional music by Craobh Chlann Lir in Teach John Joes, Eachléim
Dé Domhnaigh, 17ú Márta
13:30 – 14:30 Paráid Lá Fhéile Pádraig Trá Tearmann, Eachléim – Ionad Deirbhile
14:30 – 15:30 Ceol & Rince in Ionad Deirbhile, Eachléim. Music & Dancing in Ionad Deirbhile, Eachléim.

Comments are closed.