Amenities

AMENITIES

FISHING

Eachléim is bounded by rich fishing waters which are teaming with marine life. Ample opportunities exist for angling and rock fishing. Blacksod Bay is an ideal location for deep sea angling. National and interional sea angling competitions are held in the summer and draws huge crowds. The noted angling journalist Dave Houghton once wrote “Belmullet is the best around sea angling centre in ireland”. The waters are inhabited by 36 different species of fish. Boats may be chartered at blacksod. if you prefer to remain on the mainland, Cross Lake is worth a visit, where you can enjoy a peaceful session of trout fishing.

IASCAIREACHT

Thart ar chósta na hEachléime tá farraigí saibhir iascaireachta. Ta rogha ann dul ag dúáuntacht i mbad nó iascaireach cladaigh. Is suíomh iontach é Cuan an Fhóid Dhuibh le haghaidh iascaireacht mara. Bíonn comórtaisí náisiúnta agus idirnáisiunta slatiascaireachta ar siúl sa samhradh agus tagann iascairí ó i bhfad i gcéin.  Scríobh an t-iriseoir dúnantacht Dave Haughton tráth “Ta Béal an Mhuirthead ar an áit is fearr in Éirinn le haghaidh iascach mara nó dúántacht. Tá ar an 36 cinea éiscl timpeall an chósta. Tá báid le fáil ar cíos ar an bhFód Dubh. Dá m’fhearr leat fanacht ar an morthír is feidir cuairt a thabhairt ar Loch na Croise, áit ar féidir seal a chaitheamh ar do shuaimhneas ag iascach breac.

WATERSPORTS

For the watersports enthusiast the Mullet Peninula offers a choice of gentle, sheltered, crystal clear waters off the eastern shore, while the more exposed western shoreline is ideally suited to wind surfiing. Both sides of the penisula are bounded by beautiful extensive beaches, the beach at Mullaghroe and Elly having Blue Flags.

SPÓRT USICE

Má tá suim agat sa spórt uisce tá  rogha le fáil agat ar an Leithinis idir farraigí foscúla, ciúine oirthear agus farraigí níos oscailte agus garbha atá in éadan na pléisce san iarthar, ata oiriunach don tonn-snámh.  Tá tránna breátha fairsinge ar dá thaobh an leithinis. Tá stádas Brat Gorm bainte amach ag tránna an Mullach Rua agus Oiligh.

GOLF

There is an excellent 18 hole championship golf course located at Carne. Both visitors and members alike are welcome. Visit their website here.

GAILF

Tát gailf chúrsa ocht bpoll déag den chéad scoth le fáil ag Carn. Cuirtear fáilte roimh cuairteoirí chomh maith le bailll an ghalfchumainn.

lRISH COLLEGES
There is an influx of students who wish to improve their fluency in the
Irish language to this Gaeltacht area in the Summer. These courses are
run by 3 Irish colleges namely Coláiste UISCE at Elly Bay (June, July,
August ), Coláiste Riocard Baireád at Eachléim (June, July, August) and Coláiste LIR at Eachléim (Easter course). The students, who are aged between 11 and 18, stay in specially selected homes which have been inspected and approved by Roinn Ealaíon, Cultúr and Gaeltachta.

COLÁISTE GAEILGE
Tagann scolairí ó chuile cheard den  tír chuig an nGaeltacht seo le Gaeilige a fhoghlaim sa sambrndb. Bíonn cúrsaí á reáchtáil ag 3 coláiste Gaeilge ina measc Coláiste UISCE ag Cuan Oiligh (Meitheamh,Iúil, Lúnasa), Coláiste Riocard Bairéad ar an Eachléiin (Meitheamh,Lúil, Lúnasa),agus Coláiste LIR ar an Eachléim (Cursa Cásca). Fanann na scolairí, atá idir 11 agus 18 mbliana d’aois, i dtithe a shásann caighdeán Roinn Ealaíon, Cultúr agus Gaeltachta.

MUSIC
Evenings of traditional music, dance and sing song take place in local pubs, there are many fine musicians in this area.

CEOL
Bíonn ceol traidisiúnta, damhsa agus amhránníocht ar siúl sna tithe tabairní áitiúla. Tá ceoltoirí den scoth sa cheantar.

BOAT TRIPS
Boat trip to the islands off the coast are available on request, weather
permitting.

TURASANNA BÁlD
Tá  turasanna báid, chuig na h-oileain amach ón gcósta le fául, má tá an
aimsir feiliúnach.

WALKS
The quiet unspoilt beaches on both sides of the peninsula are ideal for walking, at low tide (consult tide time table beforehand) and for taking in the beautiful scenery. Remember to follow the Country Code.

SIÚLOID
Is feidir siúl ar na tránna breátha ciúine ar dá thaobh an leithinis, nuair atá an taoile amuigh (breathnaigh ar na tablaí taoile roimhré) agus tâ radharcanna álainn amach uait. Lean treoracha Cúram na Tuaithe le’d thoil.

ACCOMMODATION : LOISTÍN

This consists of quality B&Bs and self-catering houses.

BUS SERVICES : SEIRBHISÍ BUS
Bus Éireann run a regular service to Blacksod from Ballina. Contact
the CIE office in Ballina at (096)71800 or lonad Deirbhile in
Eachleim for timetable.

TRAIN SERVICES : SEIRBHISÍ TRAENACH
Train connections can be made via Ballina and Castlebar.