CEARDLANN CRUTHÚ PUIPÉAD


Tá Gaeilge Iorrais ag eagrú Ceardlann Cruthú Puipéad (le Little Gem Puppets) a family friendly puppet making workshop, i Halla Naomh Bhreandáin do pháistí ó 4-7 bhliain ar an Luain 7ú Deireadh Fómhair @ 3i.n.-4.30i.n. Ceardlann saor in aisce é seo do theaghlaigh. Bígí linn. Chun clárú glaoigh ar 097 29023 nó rphost chuig gaeilgeiorrais@gmail.com

Féile na hEachléime 2019

Beidh Féile na hEachléime ag tosnú ar an Déardaoin an 8ú Lúnasa le cluiche cartaí i Halla Naomh Bhreandáin @ 8.30pm. Ticéad €10, duais €600.

Ar an Satharn an 10ú Lúnasa beidh Lá Spórt i gCaisleáin @ 1pm

Beidh Toraíocht Taisce Carranna (Car Treasure Hunt) ar an Aoine 9ú Lúnasa @ 6pm ó Halla Naomh Bhreandáin. €10 an charr.

Beidh Rasaí na gCurrach ar an Domhnach 11ú Lúnasa ag an Fhóid Dhuibh @ 3pm. Beidh Ceol le Michael S Togher agus beidh Ice Cream van, Chipper van agus bouncing castle ann chomh maith.

DINNÉAR / CÓISIR NA NOLLAIG

Beidh dinnéar/cóisir na Nollaig ar siúl ar an Domhnach 16ú Nollaig i Ionad Deirbhile, Eachléim. Beidh an Aifreann ag 3i.n. agus an dinnéar, ceol agus damhsa i ndiaidh. Cur glaoch ar 097 85727 má tá tú ag iarriadh bheith linn.

Our annual Christmas Dinner Party will take place on Sunday 16th December in Ionad Deirbhile, Eachleim. Mass will commence at 3pm followed by dinner, music and dance. Please contact 097 85727 if you wish to join us.

Lá Spraoi na Nollaig do Teaghlaigh / Christmas Family Fun Day

Beidh an Lá spraoi na Nollaig ar siúl ar an Domhnach 2ú Nollaig i Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim óna 2i.n.-5i.n.
Beidh Daidí na Nollaig ansin thart ar a 3i.n. Beidh spraoi ar an caisleáin preabadh, cluichí éagsúla, ealaíon agus go leor eile. Beidh raifle ar an lá.
€5 an pháiste.

Our Christmas Family Fun Day will take place in Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim on Sunday 2nd December from 2pm-5pm.
Santa will be arriving around 3pm. Enjoy the bouncing castle, games, colouring, face painting and more.
There will be a raffle on the day.
€5 per child

Erris players Production of Moll

Erris players will present a production of Moll in Halla Naomh Bhreandáin on Friday 7th December @ 8pm. Moll is a hilarious and highly successful comedy about life in an Irish country presbytery.’When a presbytery gets a new housekeeper it becomes like a country that gets a change of government, or like a family that gets a new stepmother. Tickets €10.

Féile na hEachléime 2018

Is féile bliantiúil é Féile na hEachléime a tharlaíonn gach Lúnasa i cheantair na hEachléime. Na dátaí i mBliana ná ón 12ú Lúnasa – 17ú Lúnasa.

Dé Domhnach 12ú Lúnasa – Beidh Rásaí na gCurrach ar siúl ar an Fódh Dubh.

Dé Luain 13ú Lúnasa – Beidh Toraíocht Taisce Carranna

Dé Máirt 14ú Lúnasa – Beidh Lá Spórt do gach aois grúpa ag an pairc peile i gCaisleáin, Eachléim.

Dé Céadaoin 15ú Lúnasa – Lá an Logha i mBéal an Mhuirthead agus beidh Aifreann ag Tobar Deirbhile sa tráthnóna.

Dé hAoine 17ú Lúnasa – Cheolchoirim le Seán Keane i Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim @ 8i.n.

Dé hAoine 17ú Lúnasa – Turas chuig Inis Gé (ag breathnú ar an aimsir)

Féile na hEachléime is an annual festival which is held in the Eachléim area in the month of August. This years dates are from the 12th August – 17th August.

Sunday 12th August – Currach Racing at Blacksod                                             

Monday 13th August – Car Treasure Hunt                                                           

Tuesday 14th August – Sport Day at Caisleáin                                               

Wednesday 15th August – Fair Day in Belmullet and Mass at St. Deirbhiles Well in the evening.                                                                                                             

Friday 17th August – Seán Keane will be in concert in Eachléim hall @ 8pm.                                                                                             

Friday 17th August – Boat trips to Inis Gé Island, (weather permitting)

Tuilleadh eolas déan teagmháil le 097 85727                                                                For information contact 097 85727

Campa Samhraidh na hEachléime 2018

Beidh dhá Campaí Samhraidh againn ar an Eachléim le tacaíocht ó Muintearas. Seachtain de spraoi agus spórt a bhéas ann. Beidh an chéad champa ag tosnú ar an 16ú Iúil – 20ú Iúil do pháistí 7-12 bhliain agus ón 23ú Iúil – 27ú Iúil do pháistí 3-6 bhliain. Tuilleadh eolas nó chun do pháiste a chlárú, déan teagmháil le 097 85727.

We will host two Summer Camps through the medium of Irish in Eachléim with support from Muintearas. It will be a week of fun and sports for the kids. The first camp will run from Monday 16th July – Friday 20th July for children 7-12 years. The second camp will run from Monday 23rd July -Friday 27th July for children 3-6 years. Further information or to register your child for the camps please contact 097 85727.