Ranganna Gaeilge

Ranganna sa Ghaeilge ghairmiúil
Beidh Ranganna sa Ghaeilge Ghairmiúil ar siúl san Ionad Teanga, Eachléim ag tosú go luath. Má tá suim agat déan teagmháil linn ar 097 85727.

Bealaí taitneamhach chun Gaeilge a labhairt
Ar mhaith leat bealaí taitneamhach chun Gaeilge a labhairt le do pháistí a fhoghlaim? Beidh grúpa tuismitheoirí, naíonáin agus páistí beaga ag tosú san Ionad Teanga, Eachléim go luath. Má tá suim agat déan teagmháil linn ar 097 85727. Would you like to learn enjoyable ways of speaking Irish to your children? A parents, infants and toddlers group is starting in the Language Centre in Eachléim soon. If your interested please call 097 85727 il linn ar 097 85727.

Comments are closed.