Environment

THE ENVIRONMENT
There are beautiful, unspoilt beaches of Blue Flag status located at Mullach Rua and at Elly. The Erris area was awarded BEATHA status in relation to the Eco-label project on the 27/11/97 and Eaehléim was among the areas which achieved recognition in relation to this European project. BEATHA is an environmental quality mark.

AN TIMPEALLACHT
Ta tránna breátha glana ar an Mullach Rua agus ag cuan Oiligh, a bhfuil stadas Brat Gorm bainte amach am le cúpla bliain anuas. Bronnadh stadas BEATHA den tógra Eco-lipéad ar ceantar Iorrais ar 27/11/97 agus bhí ceantar na hEachléime i measc na gceantracha a glacadh leo sa tionscnamh Eorpach seo. Gradam caighdeáin timpeallachta atá sa stádas BEATHA.