Ionad Deirbhile

IONAD DEIRBHILE EACHLÉIM HERITAGE CENTREEachléim, Co Mayo, Ireland
Ionad Deirbhile was officially opened on 13/8/97 by Her Excellency Mary Robinson, President of Ireland. The centre gives the visitor a valuable insight into the lifestyle of this area in times past. (Erris, Belmullet / Béal an Mhuirthead, Eachléim, Blacksod / Fód Dubh) In addition to an exhibition area, facilities include a coffee shop and toilets to cater for visitors and the building is wheelchair friendly. The centre houses a wealth of information relating to local folklore, archaeology, local history and an account of a former way of life for instance currach fishing, construction of old houses native to this area etc. This information is presented in both Irish and English. A unique feature of the building, which immediately catches the eye, is a 10 ft. high stain- glassed window which illustrates the story of St. Deirbhile, after whom the centre is named. This is a replica of a window found in the Pre-Norman church at Fál Mór. Central to the building is a stone fireplace and chimney breast which dates back to 1840/1860. The external walls are composed of local granite from Fál Mór, and the overall plan of the building emulates that of the traditional type of house found on the Inis Geidh Islands.

Ionad Deirbhile contains number of interesting historical artefacts. A list of these items can be found at the Museums of Mayo Website

OPENING TIMES

Summer Opening Hours Mon – Wed: 10 am – 3 pm

 

 

Thurs – Fri: 10 am – 3 pm

Sat – Sun: 10 am – 5 pm

Winter Opening Hours 10 am to 3 pm (Monday to Friday)

ADMISISSION – Free

 Coach parties and groups catered for all year round by prior appointment.

Due to Covid 19 restrictions we cannot cater for groups. Maximum of 4 visitors at any one time.

IONAD DEIRBHILE – IONAD OIDHREACHTA NA hEACHLEIME
D’oscail a Soilse, Máire Mhic Roibín, Uachtarán na hÉireann, Ionad Deirbhile go h-oifigúiil ar an 13/8/97 nuair a thug sí cuairt ar an icnad. Tugann an t-ionad léargas iomlán don chuairteoir ar shaol agus ar shaíocht an cheantair seo mar bhíodh sé fadó. Tá áiseanna ann mar áit taispeántas, siopa caife agus ieithreas curtha ar fáil do chuairteoirí, agus tá sé oiriunach do dhaoine ar chathaoireacha rotha. Tá saibhreas eolais le fáil ar bhéaloideas na h-áite, ar seandalaíocht, ar stair áitiuil agus cur síos ar an saol atá beagnach imithe mar shampha iascaireacht le curraigh, an chaoi a raibh na sean tithe togtha srl. Tá an t-eolas curtha i láthair i nGaeilge agus i mBéarla. Gné suntasach den bhfoirgneamh agus a cheapann do shúil is ea an fhuinneog daite atá deich dtroigh ar airde agus a léiríonn scéal Naomh Deirbhile. Tá a macasambail le fáil sa séipéal Réamh-Normannach ar an bhFál Mór. Tá teallach atá ag dul siar chomh fada le 1840/60 lonnaithe i lár an ionaid. Tá na ballaí lasmuigh maisithe le cloch áitiúil éibhir on bhFál Mor, agus tá plean an fhoirgnimh bunaithe ar na sean-tithe a bhí amuigh ar Oileán Inis Gé.

UAIREANTA OSCAILTE

Uaireanta oscailte sa samhradh Luain – Céadaoin: 10rn – 3in

 

 

Déardaoin – Aoine: 10rn – 3in

Sathairn – Domhnach: 10rn – 5in

Uaireanta oscailte sa gheimhreadh 10rn – 3in (Luain – Aoine)

TÁILLE IONTRÁLA – Saor in Aisce

Ta fáilte mhór roimh ócáidí éagsúla le linn na bliana ach iad a chur in áirithe roimh ré
Ní féidir linn freastal ar ghrúpaí de bharr Covid 19. Ceathrar cuairteoirí ar a mhéad ag aon am amháin.